Danske Magazin 2023-2031

Navn på bevillingshaver

Ulla Kjær

Titel

Senior Researcher

Institution

The National Museum of Denmark

Beløb

DKK 391,142

År

2023

Bevillingstype

Publication

Resumé

Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie har siden 1745 udsendt kildeudgivelsen "Danske Magazin", der dermed er Danmarks ældste eksisterende skriftserie. I "Danske Magazin" er udgivet kilder til Danmarks historie, og dette har givet magazinet en central plads i historieforskningen. Via de mange udgivne, ofte ellers svært tilgængelige originalkilder er der etableret et øget kendskab til en lang række historiske personer, begivenheder, politiske og økonomiske forhold, tænkning etc. til glæde for både lærd og læg. Carlsbergfondet har siden sin oprettelse været til stor støtte for det danske selskab og har i mange år også finansieret trykningen af enkeltbind af "Danske Magazin". Et forslag om at rationalisere og søge til fem bind på éngang (2023-31) har ført til denne ansøgning.

Tilbage til oversigtssiden