Carlsbergfondet genskaber J.C. Jacobsens Have i CarlsbergByen

Publiceret:

07.06.2017

I årene 1851-1867 anlagde brygger J.C. Jacobsen en have beliggende ved Carlsberg Akademi i Valby. Haven har siden 2008 været åben for offentligheden og er over årene vokset fra sit oprindelige botaniske udgangspunkt. Nu igangsætter Carlsbergfondet som nyere ejere en renovering af haven med det formål at bringe den tilbage i sin oprindelige stand.

Restaureringen indebærer blandt andet genskabelse af havens botaniske identitet samtidig med, at havens nuværende bevaringsværdige træer bevares. De tre anlæg Stenhøjen, Stenbedet og Spejlbassinnet vil endvidere blive rekonstrueret ud fra de oprindelige tegninger fra J.C. Jacobsens egen hånd.

J.C. Jacobsens have blev skabt til privat brug og siden til beboerne i Æresboligen, bl.a. fysikeren Niels Bohr, der boede i Æresboligen fra 1932 til sin død i 1962. Bryggeren fik indkøbt 116 planter fra hele verden, hvoraf mange af dem nu rekonstrueres. I forlængelse af restaureringen er haven blevet til et offentligt byrum med ny støjafskærmning mod syd og nye tilgængelighedsforhold mod nord. I nord etableres endvidere et regnvandsbassin til nedsivning efter skybrud og stisystemer og afgrænsninger gøres tidssvarende.

Det formelle anlæg set fra sydøst mod æresboligen (Modelfoto)

Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher glæder sig til at se det endelige resultat:

”I sin nye form bliver J.C. Jacobsens Have en fantastisk oase til glæde for Carlsberg Byens beboere og turister, der besøger Visit Carlsberg lige vest for haven. De vil se vores stifters brændende tilgang til alt, hvad han rørte ved, anskueliggjort på en meget konkret måde. J.C. Jacobsens involverede sig i havens design med stor iver, så vi kan basere renoveringen på et detaljeret grundlag og genskabe hans originale ideer. Haven vil derfor blive en slags sindbillede på vores visionære stifters tanker og idealer.”

Have con amore

Haven er ikke oprindeligt udformet som en systematisk botanisk samling, men mere som et arboret. I dag er den snarere en slags usystematisk arboret, der rummer en variation af solitære træer, nål- og skovtræer fordelt på fire haverum, der vil blive bevaret.
J.C. Jacobsen havde selv en tydelig forkærlighed for det botaniske. I Carlsbergs Arkiv findes flere beskrivelser og haveskitser fra Bryggerens egen hånd, der demonstrerer hans store interesse for botanikken og de særlige steder og partier, der blev dyrket con amore.

"De Hængende Haver"

Haven afgrænses mod vest af Carlsberg Akademi, som er opført i 1854, og mod øst af bygningen ’De Hængende Haver’, som er opført i 1968. J.C. Jacobsens have har siden 2008 været åben for publikum i dagtimerne. Haven blev fredet i 2009.

Renoveringen forestås af arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Haven vil være lukket fra i dag og frem til medio august. Den restaurerede have forventes officielt genåbnet på J.C. Jacobsens fødselsdag den 2. september 2017. 

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.