Carlsbergfondet giver 10 mio. kroner til forskning i matematiske pandemimodeller

Publiceret:

19.03.2020

Den igangværende Corona-pandemi har siden januar 2020 bragt verden ind i en dyb sundhedskrise. Derfor giver Carlsbergfondet nu 10 millioner kroner til et nyt Semper Ardens-projekt, som skal udvikle matematiske modeller til forudsigelse af, hvordan fremtidige epidemier kan udvikle sig. I spidsen for Semper Ardens-projektet står professor på Roskilde Universitet Lone Simonsen.

I lande som USA, Storbritannien og Holland er modellering en naturlig del af epidemiplanlægningen. Denne anvendes blandt andet til at sandsynliggøre sundhedsmæssige scenarier for samfundet samt udstikke strategier for, hvordan man bedst kan reagere imod epidemier.

Video

Pandemier på matematisk formel

Carlsbergfondet giver nu 10 millioner kroner til et Semper Ardens-forskningsprojekt, der skal udvikle bedre modeller, som kan forklare hvordan og hvorfor udbrud af nye vira nogle gange udvikler sig til globale pandemier. Modellerne skal også bruges til at forudsige, hvordan pandemier starter, forsvinder eller til sidst smelter ind i den større pulje af tilbagevendende sæsonvirus. Projektet, der har professor ved Roskilde Universitet Lone Simonsen ved roret, vil give vigtig ny indsigt i de væsentligste epidemiske sygdomme, der har formet det menneskelige samfund og ikke mindst hjælpe med at forberede os på fremtidige pandemiske trusler i form af den næste sygdom X.

Behov for bedre forståelse af Covid-19

Professor Lone Simonsen udtaler:

”Nu har vi erfaret, at nye pandemier ikke altid er influenza-A vira, som det har været tilfælde de sidste 100 år. Vi må gå længere tilbage i tiden for at udvide vores erfaringsgrundlag. Her står vores gruppe meget stærkt i forhold til resten af verden takket være de fantastisk skandinaviske historiske data. Vores forskning på Roskilde Universitet går ud på at studere og matematisk modellere historiske og nutidige pandemier for at forstå deres unikke kendetegn i spredning og dødelighed. Forskningen fokuserer på at opbygge en viden, der kan give os en ny og klarere videnskabelig forståelse af såvel den nuværende Covid-19-pandemi som af fremtidens pandemiske trusler. På længere sigt er det vigtigt at forstå hvordan corona-epidemien er påvirket af krydsimmunitet med de eksisterende forkølelsesvira i samme familie.”

Video

10 mio. kroner til forskning i matematiske pandemimodeller

Redskab til at forudsige på tidlige stadier

Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher, siger om bevillingen:

”I Danmark har der været begrænset tradition for at bruge matematisk modellering som et redskab til at forstå epidemiske sygdommes udbredelse i den menneskelige population. Det skal der til for at forudsige en epidemis udbredelse og dødelighed, samt effekten af medicinske og ikke-medicinske tiltag til at kontrollere dem. Men som den alvorlige Corona-pandemi i øjeblikket viser, er der stærkt behov for modeller, der kan svare på, hvordan sygdomsspredning vil ske over en kortere periode. Derfor bevilger Carlsbergfondet nu 10 millioner kroner til et Semper Ardens-projekt, der skal udvikle et mere sikkert redskab til at analysere og forudsige udvikling af fremtidige pandemier på et tidligt tidspunkt i forløbet”.

På Roskilde Universitet har Lone Simonsen samlet en lille gruppe internationalt uddannede forskere fra matematik og epidemiologi, der igennem en årrække har brugt danske data til at analysere data fra de fem seneste store influenzapandemier (i 1889, 1918, 1957, 1968 og 2009). Forskerne har også set på de store udbrud af kolera, polio, mæslinger, kighoste og ebola, der har mange træk tilfælles med egentlige pandemier.

Kontakt Lone Simonsen på lonesimo@ruc.dk eller tlf. 23429503 

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.