Carlsbergfondet giver 90 millioner kroner til særlig humaniorapulje ved de humanistiske fakulteter

Publiceret:

08.12.2022

Som en særlig håndsrækning til de humanistiske forskningsmiljøer, der længe har været pressede af besparelser og nedskæringer, vil Carlsbergfondet over de kommende tre år donere 90 millioner kroner til de humanistiske fakulteter ved de danske universiteter.

Donationen skal udmønte sig i 45 fuldt finansierede ’Carlsberg Foundation Humanities PhD Fellowships’ over 3 år, som opslås og uddeles af de humanistiske fakulteter selv. Der gives konkret 2 millioner kroner per stipendium, som retter sig mod talentfulde kandidater med selvvalgte originale humanistiske projekter.

Baggrunden for Carlsbergfondets beslutning om at donere 90 millioner kroner til humaniora i Danmark er, at den humanistiske forskning i en årrække har været under særligt pres både politisk og økonomisk. Gentagne besparelser og nedskæringer på området har gjort det stadigt vanskeligere for unge talentfulde kandidater at påbegynde en humanistisk forskerkarriere. Det er en uheldig udvikling – både for de humanistiske forskningsmiljøer og for det danske samfund.

”Jeg er utrolig glad for, at vi nu kan tilbyde de humanistiske fakulteter i Danmark et antal fuldt finansierede ph.d.-stipendier. Forhåbentlig vil de bidrage til at styrke talentudviklingen og sikre den faglige kontinuitet i de humanistiske forskningsmiljøer, som er så nødvendig for et fortsat stærkt humanistisk forskningsfelt i Danmark. I Carlsbergfondet er vi af den overbevisning, at vi som samfund har brug for dygtige humanistiske forskere, hvis vi også i fremtiden skal kunne forstå og løse de udfordringer, vi står over for. Talentpleje og fokus på de yngre generationers muligheder bør derfor prioriteres og understøttes – både fagligt og økonomisk. Vi glæder os til at følge de spændende forskningsprojekter, som stipendierne vil kaste af sig,” siger forkvinde for Carlsbergfondets bestyrelse Majken Schultz.

Stipendier med fuld finansiering

Det er de humanistiske fakulteter selv, der skal forestå opslag af ’Carlsberg Foundation Humanities PhD Fellowships’ og gennemførelse af ansøgningsproces mv. Carlsbergfondet stiller dog som forudsætning for donationen, at stipendierne opslås og uddeles i fri konkurrence uden nærmere disciplinangivelse og uden mulighed for tilknytning til forud defineret overordnet projekt. Det er samtidig et krav, at projekterne skal kunne gennemføres i forskningsmiljøer, der sikrer trivsel, kvalificeret vejledning og faglig sparring i øvrigt.

Stipendierne fordeles med 5 ph.d.-stipendier årligt i 3 år til henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet, 3 ph.d.-stipendier årligt i 3 år til Syddansk Universitet samt 1 ph.d.-stipendium årligt i 3 år til henholdsvis Roskilde Universitet og Aalborg Universitet. Det er de humanistiske fakulteter selv, der tilrettelægger, hvornår ’Carlsberg Foundation Humanities PhD Fellowships’ udbydes. Interesserede bedes derfor holde øje med de humanistiske fakulteters annoncering af opslag.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.