Carlsbergfondet giver Semper Ardens-bevilling på 25 millioner kroner til forskning i Corona-virus

Publiceret:

19.03.2020

Carlsbergfondet sætter ind med akut forskningsstøtte til udvikling af metoder til diagnostik, behandling og forebyggelse af SARS-CoV-2-infektioner. Forskningen skal give ny vigtig viden om virus og dets egenskaber samt ruste verden til bedre at kunne få bugt med fremtidige virusepidemier, som potentielt kan forårsage endnu flere dødsfald med social og økonomisk katastrofe til følge end den aktuelle pandemi.

Verden står midt i en akut og meget alvorlig sundhedskrise som følge af spredningen af Corona-virus og et hastigt stigende antal sygdomstilfælde og dødsfald relateret til Covid-19.  

Carlsbergfondet har på den baggrund samlet en gruppe af førende danske protein-, vaccine- og diagnostikforskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Statens Serum Institut, der skal udvikle værktøjer, som kan begrænse eller ligefrem forhindre lignende fremtidige pandemier.

Det står klart, at der akut mangler mindst tre værktøjer for at få den aktuelle pandemi under kontrol. Det ene er bedre og enklere tests til at diagnosticere patienter og til at vurdere smittespredning - og dermed til udviklingen af ”herd immunity” i befolkningen. Det andet er anti-virale lægemidler til specifik behandling af Covid-19. Og det tredje er naturligvis en vaccine, der kan forebygge sygdom.

Vigtigt at forebygge en lignende situation

I lyset af eksperters vurdering af, at der kan komme en anden bølge af epidemien til efteråret, haster det med at sætte ind med forskningsressourcer, som kan forhindre, at vi havner i en lige så alvorlig situation som den, verden står i lige nu.

”Carlsbergfondet har rykket hurtigt og fået sammensat et hold af de fremmeste danske forskere inden for de relevante fagområder, som kan bidrage til at bekæmpe Corona-virus og sygdommen Covid-19 – både i forhold til den aktuelle pandemi og i fremtiden. Det står nu klart, at vi på flere områder er på hælene i forhold til virus og dets evne til at sprede sig. Og at forberedelser, der kunne have været gjort inden udbruddet, ikke blev gjort. Vi vil gerne være med til at forebygge, at vi havner i en lignende situation igen. Derfor giver vi 25 millioner kroner til en gruppe af landets fremmeste forskere, der øjeblikkeligt trækker i arbejdstøjet for at udvikle de nødvendige redskaber til bekæmpelse af både den aktuelle Covid-19-situation og fremtidige pandemier, så vi er bedre rustet fremover”, siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher.

Video

25 mio kr til akut forskning i Corona-virus

Indsats på tværs af fagligheder

Flere eksperter har længe spået, at vi ville komme til at stå over for en meget alvorlig pandemi. Meget få havde dog forestillet sig de helt enorme konsekvenser, som pandemien nu har fået overalt i verden. Det globale økonomiske kredsløb er udfordret, og krisen truer de sociale interaktioner for milliarder af mennesker.

I det lys er det tankevækkende, at Covid-19 infektion hos de fleste kun giver relativt milde symptomer. Situationen havde altså været endnu mere alvorlig, hvis virus havde været mere patogent og endnu mere smitsomt.

”Verden er ramt af en krise af hidtil usete dimensioner, og det er derfor helt essentielt, at Carlsbergfondet har reageret hurtigt. Vi har samlet et unikt konsortium af danske forskere, som har fået til opgave på kort tid at levere en ny vaccine mod Covid-19 baseret på et lovende, men uprøvet vaccinekoncept. Ligeledes vil konsortiet starte arbejdet på en diagnostisk test og alternative behandlingsmuligheder baseret på nye, såkaldte aptamer-teknologier. Med denne bevilling er vi fortrøstningsfulde omkring muligheden for at spille en vigtig rolle i kampen mod denne hurtigt spredende virus. Lige nu har jeg 10 mand gående i døgndrift i et ellers tomt Panum, og jeg glæder mig til at fortælle dem, at vi nu har forskningsmidler til vores vigtige arbejde” siger professor på Københavns Universitet og leder af projektet Ali Salanti.

Professor Jørgen Kjems fra Aarhus Universitet, som er gruppeleder på projektet, siger:

”Situationen med Corona-virus minder os om, hvor vigtig forskning i antivirale midler er. Vi må opfinde hurtigere og mere effektive metoder til at diagnosticere og behandle fremtidens virusangreb samtidig med, at vi forebygger infektionen med bedre vacciner. I dette projekt er vi på tværs af mange fagligheder gået sammen om at løse disse opgaver med helt nye innovative metoder. Selvom vi måske kommer for sent med hensyn til den aktuelle epidemi, er jeg overbevist om, at vi med denne forskningsindsats, som Carlsbergfondet har bevilget penge til, står meget stærkere næste gang, virus hærger i verden”.

Professor Michael Theisen, der er gruppeleder på Statens Serum Institut, udtaler:

”Kampen mod Corona-virus kræver både gode forskningsideer og stor erfaring i at omsætte den gode ide til konkrete, anvendelige midler, der kan bekæmpe Covid-19-infektioner og smittespredning i befolkningen. Det kræver, at vi samarbejder på tværs af forskningsområder og på den måde bringer de forskellige nødvendige kompetencer i spil. Det er lige præcis hvad denne bevilling fra Carlsbergfondet giver os mulighed for.”

Kontakt gruppeleder Ali Salanti på salanti@sund.ku.dk eller tlf. 28757676

Kontakt gruppeleder Jørgen Kjems på kjems@inano.au.dk el. tlf. 28992086

Kontakt gruppeleder Michael Theisen på mth@ssi.dk el. tlf. 20888302

Kontakt gruppeleder Peter Garred Peter.Garred@regionh.dk el. tlf. 26806606

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.