Carlsbergfondet opslår forskningsmidler og fremlægger femårsplan for virkemidler

Publiceret:

30.06.2022

Kontaktperson:

Carlsbergfondet

Ønsker du at få del i Carlsbergfondets midler til grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora? Så dyk ned i fondets Efterårsopslag 2022, der tilbyder en lang række virkemidler rettet mod såvel yngre postdocs som etablerede forskere på lektor- og professorniveau. Du kan også orientere dig i fondets nye femårsplan, der giver et fuldt overblik over hvilke virkemidler, der kan søges hvornår t.o.m. 2026.

Excellent videnskab af fineste karat, stærkt internationalt forskningssamarbejde og styrkelse af de største forskertalenters muligheder for at etablere sig med egne forskningsgrupper.

Sådan lyder nogle af Carlsbergfondets ambitioner for Efterårsopslag 2022, der blandt andet byder på to forskellige Semper Ardens-virkemidler, tre typer af virkemidler til postdocs samt stipendier til udarbejdelse af en videnskabelig monografi eller doktorafhandling. Det er også muligt at søge midler til forskningsinfrastruktur og feltekspeditioner/forskningsophold.

Semper Ardens-virkemidler og stipendier til postdocs

Som noget nyt lancerer Carlsbergfondet tre virkemidler af typen Semper Ardens over de næste fem år. Semper Ardens betyder ”altid brændende”, og mottoet har siden grundlæggelsen i 1876 været en ledetråd i Carlsbergfondets støtte til dansk forskning og til passionerede og altid brændende forskere med særligt visionære forskningsideer. Et særligt kendetegn for Semper Ardens-virkemidlerne er, at de alle er målrettet projekter udført af forskergrupper.

I det aktuelle opslag udbydes Semper Ardens: Accelerate, som er treårige bevillinger, der gives til nyansatte lektorer i et fast lektorat til etablering af selvstændig forskningsgruppe eller forskningsmiljø. Derudover udbyder Carlsbergfondet Semper Ardens: Advance, som er femårige bevillinger til internationalt anerkendte professorer til gennemførelse af visionære forskningsprojekter med potentiale til tværvidenskabeligt gennembrud. For første gang er det nu også muligt som forskergruppe at søge dette virkemiddel.   

Det tredje Semper Ardens virkemiddel, Semper Ardens: Accomplish, kan søges første gang i forbindelse med næste års Efterårsopslag i 2023. Formålet med dette virkemiddel, der er målrettet nyligt fastansatte professorer, er at støtte nytænkende og ambitiøse forskningsprojekter over en femårig periode.

For forskere på postdoc-niveau kan der med Efterårsopslaget 2022 søges Internationaliseringsstipendier, der gives som et- til toårige stipendier til ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner. Der kan ligeledes søges toårige Visiting Fellowships ved University of Oxford samt toårige Reintegrationsstipendier til gennemførelse ved danske forskningsinstitutioner i forlængelse af et forskningsophold i udlandet.

Endvidere kan der søges Monografistipendier til forskning med henblik på udarbejdelse af en banebrydende monografi eller doktorafhandling inden for humaniora eller samfundsvidenskab.

Femårsplan og støtte til forskere på forskellige karrieretrin     

Med lanceringen af en ny femårsplan er det Carlsbergfondets ønske at give forskerne et klart overblik over fondets virkemiddelportefølje nogle år ud i fremtiden. 

”Jeg er glad for, at vi i Carlsbergfondet for første gang nogensinde nu kan fremlægge en plan for fondets virkemidler, der rækker fem år frem. Vi har først og fremmest bestræbt os på at imødekomme et udtalt behov, som såvel yngre som etablerede forskere har for at kunne planlægge deres arbejde. Det er i sig selv en forudsætning for, at forskerne kan levere ikke bare de bedste ansøgninger, men på sigt også de bedste forskningsresultater. Det er samtidig vigtigt for Carlsbergfondet i højere grad at synliggøre, at fondets virkemidler har til hensigt at understøtte forskerne på forskellige trin af deres karrierestige. Derfor lanceres Semper Ardens Accomplish med ønsket om at tilgodese unge professorer, hvilket understøtter vores strategiske ambitioner om at styrke generationsskiftet i dansk forskning,” udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesforkvinde Majken Schultz.

Ansøgningsfristen for Efterårsopslag 2022 er den 1. oktober.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.