Carlsbergfondet uddeler 7,4 millioner kroner til humanistiske Covid-19-forskningsprojekter

Publiceret:

17.06.2020

Hvilken rolle har hjemmet spillet under corona-krisen? Og hvad har vi læst i den tid, samfundet har været lukket ned? Disse spørgsmål skal nu undersøges nærmere af professor Mette Birkedal Bruun og professor Tina Jane Lupton, begge Københavns Universitet, der hver modtager en bevilling fra Carlsbergfondet. Bevillingerne gives som led i Carlsbergfondets særlige corona-indsats, der nu samlet tæller fem forskningsprojekter med fokus på Covid-19-relaterede problemstillinger.

I marts måned uddelte Carlsbergfondet tre Semper Ardens-bevillinger til Covid-19-relateret forskning inden for naturvidenskab og samfundsvidenskab. Nu kanaliserer fondet yderligere 7,4 millioner kroner ud i to humanistiske projekter i lyset af corona-krisen. Det bringer Carlsbergfondets samlede bidrag til corona-relateret forskning op på 70 millioner kroner.

Med de to nye bevillinger studeres problemstillinger relateret til hverdagslivet under corona-krisen. Den ene bevilling går til professor Mette Birkedal Bruun, Afdeling for Kirkehistorie på Københavns Universitet, der tildeles 6,1 millioner kroner til projektet “STAY HOME: Hjemmet under coronakrisen - og bagefter”. Den anden bevilling gives til Institutleder på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet professor Tina Jane Lupton, der modtager 1,3 millioner kroner til projektet ”The Experience of Reading During Covid-19 Lockdowns: Denmark and the UK”.

”Vi har de seneste måneder under corona-krisen været igennem en helt ekstraordinær periode, som har præget menneskers liv på mange måder. Carlsbergfondet agerede i starten af krisen hurtigt og uddelte samlet 63 millioner kroner til forskning i Covid-19 relaterede problemstillinger inden for samfunds- og naturvidenskab. Nu øger vi vores bidrag med støtte til to nye humanistiske forskningsprojekter. Disse kan ikke blot hjælpe os med at forstå hjemmets betydning samt hvilken litteratur borgerne har læst under nedlukningen af samfundet. Projekterne vil også give indsigt i hverdagsforhold, der rækker ud over krisen”, udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher. Han siger videre:

”I Carlsbergfondet mener vi, at det er vigtigt også at få undersøgt de humanistiske aspekter af corona-krisen. Og vi er af den opfattelse, at en videnskabsbaseret tilgang til krisen og dens konsekvenser vil ruste os bedre til at kunne håndtere og komme igennem en lignende krise i fremtiden. Vi er optaget af diversitet i forskningen, så det glæder mig også , at vi nu kan støtte endnu to kvindelige professorer med en bevilling”.

Om Mette Birkedal Bruuns projekt

Under corona-krisen har hjemmet spillet en nøglerolle. Men det er også kommet under pres. Krisen har sat fokus på hjemmets funktioner, grænser, modstandskraft og sårbarhed. Med nedlukningen af samfundet fik hjemmet en række nye roller, som blev understøttet af intensiverede digitale praksisser.

I projektet STAY HOME undersøger professor Mette Birkedal Bruun og hendes tværfaglige forskningshold, hvad der sker med hjemmet som fysisk, digitaliseret, socialt og eksistentielt fundament, når det sættes under pres. Hvilke dilemmaer afdækker corona-krisen vedrørende tærsklen mellem den enkelte borgers og families hjem og det omgivende samfund? Og hvilke muligheder rummer krisen for fremtidens hjem og dem, der bebor det?

Projektet indebærer undersøgelser af hjemmet som et sted, hvor arkitektonisk organisering, familiedynamikker, individuel eksistens og digitale praksisser mødes, kolliderer og forhandles. Der vil også blive anlagt et historisk blik på det nutidige materiale.

Forskningsprojektets endelige mål er at udpege de muligheder og risici, som corona-krisen dels har afdækket, dels har skabt. I undersøgelsen indkredses indsigter til gavn for udformningen af fremtidens hjem som arkitektonisk, socialt, digitalt og eksistentielt rum. Det er altså målet, at projektet sætter sig konkrete spor i for eksempel arkitektur og familiekrisehåndtering.

Projektet er tværfagligt og involverer samarbejdspartnere fra IT-Universitetet, Aalborg Universitet, Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) og Nationalmuseet.

Om Tina Jane Luptons projekt

Har mere tid under corona-nedlukningen ført til mere læsning? Og hvad har vi læst, mens samfundet var nedlukket? Det er nogle af de spørgsmål, som professor Tina Jane Luptons forskningsprojekt har til formål at undersøge. Projektet skal konkret undersøge på hvilken måde, vi har læst i Danmark under nedlukningen sammenlignet med i England. Gennem disse to casestudier håber Tina Jane Lupton at afdække forholdet mellem læsepraksis, opfattelsen af ​​at have eller ikke have tid, samt forskellige opfattelser af balance mellem arbejde og fritid i vores liv.

Tina Jane Lupton vil skabe et åbent arkiv med interviews med læsere, læsegrupper og institutioner, der indfanger tidens læsetendenser. Fra og med august sendes spørgeskemaer ud til danske læsere via bloggere, biblioteker, Litteratursiden.dk og menigheder for at undersøge så mange læsere som muligt. Projektet vil også indebære mundtlige samtaler med informanter og iværksættelse af både individuelle læsere og læsegrupper. I forskningsprojektet ønsker Tina Jane Lupton at studere måderne, vi læser på (online, på telefoner, fiktion), og hvorledes de er forbundet med vores moderne oplevelse af tid.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.