Carlsbergfondet uddeler Internationaliserings- stipendier til 18 lovende forskertalenter

Publiceret:

09.06.2022

For første gang uddeler Carlsbergfondet stipendier til dygtige, lovende postdocs i en særskilt forårsrunde. I alt 18 bevillinger til en samlet sum af godt 13 millioner kroner gives til ophold ved førende udenlandske universiteter med det formål at styrke den yngre forskergenerations muligheder for at høste vigtig international forskningserfaring.

Internationalt forskningssamarbejde er et af Carlsbergfondets strategiske fokusområder. Det er endvidere en klar målsætning for fondet at fremme den yngre forskergenerations muligheder for at etablere sig som selvstændige forskere – både i Danmark og internationalt.

Det er baggrunden for, at fondet nu for første gang særskilt uddeler godt 13 millioner kroner i form af 18 postdocstipendier, der skal gøre det muligt for talentfulde, yngre forskere at gennemføre forskningsophold ved højt estimerede forskningsinstitutioner uden for Danmark af minimum ét års og maksimum to års varighed.

”Jeg vil gerne sige tillykke til de 18 unge forskere, som vi nu kan tildele et Internationaliseringsstipendium. Jeg håber, at stipendierne vil danne baggrund for lærerige forløb, som ikke bare vil give nye erfaringer og vigtige faglige indsigter, men også tjene til at forbedre fremtidige karrieremuligheder for de unge talenter,” siger Carlsbergfondets bestyrelsesforkvinde Majken Schultz.

Fra antarktisk følsomhed til påvisning af lungekræft i blod

De 18 Internationaliseringsstipendier skal bruges på forskning i så forskellige emner som den antarktiske iskappes følsomhed over for regional havniveaustigning, udvikling af en metode til påvisning af lungekræft i blod, arkæologiske levn fra det tidlige urbane Rom samt nye og ældgamle metoder til fremstilling af vin i en tid med klimaændringer.

Uddelingen af Internationaliseringsstipendierne sker på baggrund af ansøgninger indkommet på Forårsopslag 2022 rettet mod forskere på netop postdocniveau. Ved ansøgningsfristens udløb den 1. april havde fondet modtaget 34 ansøgninger, som fordelte sig med 17 inden for naturvidenskab, 10 inden for humaniora og 7 inden for samfundsvidenskab. Ti af stipendierne gives til kvindelige ansøgere, mens otte stipendier går til mandlige.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.