Carlsbergfondet uddeler postdocstipendier til 18 yngre forskere

Publiceret:

07.06.2023

18 yngre forskere modtager bevillinger til forskningsaktiviteter på postdocniveau for samlet knap 17 millioner kroner. Bevillingerne gives til forskningsophold ved udenlandske universiteter og institutioner og skal bidrage til at styrke forskernes muligheder for at indgå i internationale samarbejder og netværk til gavn for både deres egen fremtidige karriere og dansk forskning som helhed.

De 18 postdocstipendier fordeler sig på 14 Internationaliseringsstipendier, 3 Visiting Fellowships at University of Oxford samt 1 postdocstipendium til gennemførelse ved Det Danske Institut i Athen.

I tråd med Carlsbergfondets strategiske målsætning om at styrke internationalt forskningssamarbejde gives bevillingerne for at forbedre den yngre forskergenerations muligheder for at opnå vigtig erfaring gennem udenlandsophold ved nogle af de bedste universiteter i verden. Med uddelingen ønsker Carlsbergfondet samtidig at bidrage til at fremme yngre forskeres muligheder for at etablere sig som selvstændige forskere – både i Danmark og internationalt.

”Jeg vil gerne ønske alle bevillingsmodtagerne et stort tillykke med, at de nu får mulighed for at drage ud til nogle af de bedste internationale forskningsmiljøer i en periode på op til to år. Vi ved, at ophold i udenlandske forskningsmiljøer er fagligt udbytterige, og at de danner grobund for, at man fremadrettet er klædt bedre på til at opsøge og indgå i internationale samarbejder. Samtidig er det personligt udviklende i en periode at henlægge sine forskningsaktiviteter til et miljø uden for sin ’comfort zone’,” siger Carlsbergfondets direktør, professor Lasse Horne Kjældgaard.

Fra hellenistisk historiografi til bredspektrede lægemidler mod RNA-vira

Internationaliseringsstipendier og Visiting Fellowships gives til ophold af minimum ét års og maksimum to års varighed, mens postdocstipendiet ved Det Danske Institut i Athen gives til et toårigt forskningsophold. 

De uddelte postdocbevillinger fordeler sig fagligt på 9 inden for naturvidenskab, 4 inden for humaniora og 5 inden for samfundsvidenskab. Konkret skal de 18 postdocbevillinger udmønte sig i forskning i alt fra udfordringer ved brug af freelancere og aristoteliske ideers indvirkning på hellenistisk historiografi til malarias historiske betydning i Danmark og bredspektrede lægemidler mod RNA-vira.

Alle 18 bevillinger er uddelt i fri konkurrence på baggrund af indkomne ansøgninger til Forårsopslag 2023. Fondet modtog i alt 49 ansøgninger, som fordelte sig på 23 inden for naturvidenskab, 17 inden for humaniora og 9 inden for samfundsvidenskab. 21 ansøgninger blev indsendt af kvindelige ansøgere, mens 28 ansøgninger kom fra mandlige ansøgere. De uddelte bevillinger fordeler sig på 7 til kvindelige forskere og 11 til mandlige forskere.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.