Christine Buhl Andersen bliver ny bestyrelsesformand for Ny Carlsbergfondet

Ny Carlsbergfondet har til huse i den gamle bryggergård i Brolæggerstræde 5, hvor både J.C. Jacobsen og hans søn Carl blev født.

Publiceret:

22.08.2019

Carlsbergfondet har udpeget afløseren for Karsten Ohrt, der tidligere på året trak sig som formand for Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Den nye formand bliver nuværende direktør for Ny Carlsberg Glyptotek, Christine Buhl Andersen.

Christine Buhl Andersen tiltræder posten med bred erfaring fra mange dele af kunst- og museumsverdenen. Hun har siden 1. marts 2017 været direktør for Ny Carlsberg Glyptotek, hvor hun har gennemført en omfattende fornyelse af museets brand, udstillinger og forskningsaktiviteter.

Christine Buhl Andersen har tidligere været medlem af Ny Carlsbergfondets bestyrelse (2015-2017). Desuden har hun været direktør for KØS - Museum for kunst i det offentlige rum (2007 til 2017) og var i perioden 2011 til 2015 formand for Organisationen af Danske Museer. Christine Buhl Andersen er uddannet cand.mag. i dansk og kunsthistorie fra hhv. Roskilde Universitet og Københavns Universitet og har en master i Museologi og Ledelse fra Aarhus Universitet samt en museumslederuddannelse fra The Getty Leadership Institute i Californien.

Bestyrelsesformand for Carlsbergfondet, professor Flemming Besenbacher, udtaler:

”Vi har udpeget Christine, fordi hun har alt det, der skal til for at blive en excellent formand: stærke kompetencer og stor erfaring inden for både den danske og internationale kunstverden, lederevner, integritet og innovationskraft. Hun formår at tænke nyt med respekt for historien, hvilket er utrolig vigtigt i Carlsbergfamilien. Samtidig er jeg stolt af, at vi for første gang får en kompetent kvinde i spidsen for Ny Carlsbergfondet. Det er et stort ansvar at lede en af Danmarks mest indflydelsesrige kunstfonde, et ansvar, som jeg er overbevist om, at Christine vil forvalte til fulde.”

Christine Buhl Andersen tiltræder som formand for Ny Carlsbergfondet, når museets bestyrelse har ansat en ny direktør for Ny Carlsberg Glyptotek.

Christine Buhl Andersen udtaler om sin udnævnelse:

”Posten som formand er et drømmejob, som jeg tiltræder med lige dele ydmyghed og virkelyst. Ny Carlsbergfondet har en enestående position både i den danske fondsverden og i den danske kunstverden. Med sin kunstfaglige tyngde, sin rigdom og handlekraft indtager fondet en særlig plads, når det gælder muligheden for at påvirke, understøtte og inspirere udviklingen inden for kunsten i bredeste forstand. Jeg ser frem til sammen med mine kolleger at fortsætte udviklingen af vores rolle og position i det danske fondslandskab i respekt for vores visionære og entreprenante stifter Carl Jacobsens ønske om altid at arbejde ’i Kunstens tjeneste’.”

Det er dog ikke uden vemod, at Christine Buhl Andersen forlader Ny Carlsberg Glyptotek. Her har hun stået i spidsen for et velgennemført strategiarbejde i tæt samarbejde med et stærkt hold af medarbejdere og samarbejdspartnere fra fonde og internationale museer. Desuden har hun med en række succesfulde udstillinger formået at tiltrække et rekordstort antal gæster. I sin nye rolle indtræder hun som formand for Glyptotekets bestyrelse.

Christine Buhl Andersen tiltræder som formand for Ny Carlsbergfondet, når museets bestyrelse har ansat en ny direktør for Ny Carlsberg Glyptotek. Professor og medlem af Ny Carlsbergfondets bestyrelse Morten Kyndrup, der siden Karsten Ohrts sygemelding i januar 2019 har varetaget formandsopgaverne, fortsætter indtil da.

Video

Ny NYC formand

Om Ny Carlsbergfondet

Ny Carlsbergfondet, der er et selvstændigt fond under Carlsbergfondet, blev stiftet i 1902 af brygger Carl Jacobsen. Han donerede sit bryggeri Ny Carlsberg til Carlsbergfondet, der blev stiftet i 1876 af brygger J. C. Jacobsen.

Ny Carlsbergfondets formål er at støtte Ny Carlsberg Glyptotek og andre danske kunstmuseer, at fremme studiet af kunst og kunstvidenskab og i det hele taget at udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst i Danmark. Ny Carlsbergfondet ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, hvoraf et medlem er bestyrelsens formand. Bestyrelsen og dennes formand udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse.

Om Carlsbergfondet

Carlsbergfondet blev stiftet af brygger J.C. Jacobsen i 1876. Carlsbergfondet er en erhvervsdrivende fond, der støtter grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab. Midlerne til uddelingerne kommer primært fra overskuddet i bryggeriet Carlsberg A/S, hvori Carlsbergfondet har den bestemmende aktiepost. I 2018 uddelte Carlsbergfondet 281 mio. kr. til grundforskning.

Yderligere oplysninger

Professor Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet, via Pressechef Jane Benarroch på telefon 3164 0010 eller e-mail jb@carlsbergfoundation.dk

Christine Buhl Andersen via kommunikationschef i Ny Carlsbergfondet Jakob Fibiger Andreasen på telefon 2531 9099 eller e-mail jfa@ncf.dk

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.