Den Danske Ordbog fortsætter med millionstøtte fra Carlsbergfondet

Publiceret:

11.02.2022

Siden 2003 har Carlsbergfondet støttet den digitale udgave af Den Danske Ordbog. Takket være en ny stor bevilling på godt 7 millioner kroner kan Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), der står bag arbejdet med ordbogen, fortsætter de vigtige opdateringer af ord og betydninger, som mere end 130.000 daglige brugere nyder godt af.

Over de kommende år vil Den Danske Ordbog blive udvidet, udviklet og opdateret med cirka 5.000 nye opslagsord og beskrivelser af udtale, betydning, brug og oprindelse. Det står klart, efter at Carlsbergfondet i december 2021 bevilgede godt 7 millioner kroner til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), der redigerer Den Danske Ordbog. Bevillingen skal bruges på at udbygge det tilgrundliggende tekstkorpus samt tilhørende søgeværktøjer og såkaldte taggere, ligesom sammenhængen mellem Den Danske Ordbog og de øvrige ordbøger på ordnet.dk vil blive styrket.

Samtidig vil ordbogens centrale position såvel i udforskningen af dansk sprog som i dansk sprogteknologisk forskning blive udbygget, og der vil blive taget skridt til at implementere ordbogen på eksterne hjemmesider, herunder borger.dk. Dette for yderligere at øge ordbogens public service-funktion.

”Vi er meget glade for, at vi kan fortsætte arbejdet med at opdatere og udvide Den Danske Ordbog. Uden bevillingen fra bl.a. Carlsbergfondet ville onlineudgaven af ordbogen relativt hurtigt sande til og komme til at fremstå bedaget. For sproget og måden, vi bruger det på, forandrer sig hele tiden - både hvad angår udtale, ordvalg og grammatik”, siger dr.phil. og direktør for DSL Karen Skovgaard-Petersen.

Nye tider, nye betydninger

Den Danske Ordbog rummer på nuværende tidspunkt cirka 100.000 ord. Hver dag besøger cirka 130.000 unikke brugere ordbogens hjemmeside ordnet.dk, hvor der har været en støt stigning i antallet af brugere gennem hele sidens levetid.

Ifølge Karen Skovgaard-Petersen afspejler stigningen et øget behov for at kunne foretage opslag online. Det gør det endnu mere vigtigt med opdaterede online-ordbøger, hvilket eksempelvis illustreres ved et kig i de historiske ordbøger, der også er tilgængelige på ordnet.dk. I et opslag fra 1931 i Ordbog over det danske Sprog (der dækker perioden 1700-1950), defineres adjektivet lemfældig som ”omhyggelig for ikke at anrette (større) ødelæggelser”. Det står i skærende kontrast til den primære betydning i Den Danske Ordbog, som lyder: ”ikke omhyggelig nok; skødesløs, sjusket”.

Betydninger udvikler sig altså over tid, så det er selvfølgelig afgørende, at ordbøgerne følger med. Karen Skovgaard-Petersen fortæller, at der heldigvis er markant bedre muligheder for at opdage nye ord og betydninger i sproget i dag end tidligere:

”Vi ved med sikkerhed, at vi i dag har markant bedre forudsætninger for at opdage de nye ord og betydninger end hidtil. Det skyldes dels teknologiske hjælpemidler, blandt andet et program, der kan finde årets mest udbredte ord i vores store tekstsamling. Og dels at der er mange årvågne brugere, som indberetter nye ord og udtryk via vores egen og Dansk Sprognævns hjemmesider.”

VIDEO

Den Danske Ordbog fortsætter med ny millionstøtte

Ordbogen som folkeoplysning

Siden arbejdet med Den Danske Ordbog blev påbegyndt i 1991, er der sket store ændringer i samfundet. Et fjernsyn er ikke længere defineret som et ”kasseformet apparat”, et ægtepar består nu ikke nødvendigvis af en mand og en kvinde, og betegnelsen evnesvag er ikke længere i brug som fagterm.

”Tag bare tiden med corona. For få år siden bekymrede de færreste sig om kontakttal, selvisolation og testkit, men omstændighederne har fået ordene til at fylde i vores kollektive bevidsthed – og således også i ordbogen. Disse hastige ændringer og tilføjelser af denne type ville ikke blive registreret, hvis arbejdet med Den Danske Ordbog blev indstillet,” forklarer Karen Skovgaard-Petersen og tilføjer:

”I det Danske Sprog- og Litteraturselskab betragter vi Den Danske Ordbog som folkeoplysning. Eller sagt med et mere moderne udtryk som ’sproglig public service’. Ordbogen skal være en troværdig kilde til information om ords betydning, bøjning, udtale, oprindelse og brug, som alle kan tilgå, helt gratis og uden generende bannerreklamer eller lignende. Det er Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs håb og ambition, at en fuldt opdateret ordbog kan bidrage til større forståelse på tværs af alder, baggrund, geografi, uddannelsesniveau osv.”

Ældre skal altså kunne slå børnebørnenes slangudtryk op, avislæseren skal kunne finde information om identitetspolitik, den tvivlende skal have hjælp til at skelne mellem melamin og melanin, eleven skal kunne tjekke stavningen af solipsisme, og den historieinteresserede skal kunne slå trommesalsmaleri op og forvisse sig om ordets forhistorie.

”Uanset om brugerne har behov for at bøje job i flertal eller udtale beatificere, skal Den Danske Ordbog kunne hjælpe”, slår Karen Skovgaard-Petersen fast.

Carlsbergfondets støtte til Den Danske Ordbog

Carlsbergfondet har lige fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs (DSL) grundlæggelse i 1911 støttet arbejdet med ’Ordbog over det Danske Sprog’ (ODS). Siden 1991 har fondet støttet den trykte udgave af ’Den Danske Ordbog’ (DDO), mens der siden 2003 er ydet støtte til de digitale udgaver på ordnet.dk.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.