Direktør på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Mette Skougaard går på pension

Publiceret:

25.03.2022

Direktør på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Mette Skougaard har besluttet at fratræde sin stilling per d. 30. april 2022 for at gå på pension. Det meddeler Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Carlsbergfondet.

Mette Skougaard har gennem årene nydt stor anerkendelse for sit virke som direktør på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Hun har været ansat på museet siden 1999, først som museumsinspektør og siden 2005 som direktør. Hun har stået i spidsen for gennemførelsen af en lang række ambitiøse tiltag, herunder Portræt NU, Carlsbergfondets portrætpris samt Historiedysten, der er nået ud til tusindvis af danske skoleelever.

Mette Skougaard har endvidere igennem alle årene været en passioneret og engageret drivkraft i gennemførelsen af utallige særudstillinger, som har trukket stadig flere besøgende fra både ind- og udland til museet ved slotssøen i Hillerød. 

Under Mette Skougaards ledelse - og ikke mindst takket være hendes forskningsbaserede tilgang til arbejdet med museets samlinger - har både de faste udstillinger, en lang række særudstillinger samt mange forskellige og nye formidlingsaktiviteter bidraget markant til, at Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg i dag står som en grundpille for dannelse af danmarkshistorisk bevidsthed. 

Mette Skougaard har gennem årene nydt stor anerkendelse for sit virke som direktør på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Henning Fode, bestyrelsesformand for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, udtaler:

"Mette Skougaards indsats for museet og dets udvikling – både nationalt og internationalt – har været af uvurderlig betydning. Mette Skougaard har været dybt engageret i at gennemføre museets ambitiøse planer og opfylde museets aktivitetsstrategi. Mette Skougaard har været en helt central figur i museets formidling af Danmarks historie og af dansk kultur. Jeg skylder Mette Skougaard stor tak for et fint samarbejde gennem mange år”.

Mette Skougaard udtaler:

”Det har været et stort privilegium at stå i spidsen for museet gennem 17 år. Sammen med dygtige medarbejdere har Frederiksborg arbejdet på at blive et centralt dannelsessted i danskernes bevidsthed og hos de mange udlændinge, der har besøgt museet. Et af midlerne har været udstillinger, der både er blevet vist på slottet og i udlandet, og vi har også fået etableret vigtige samarbejder med udenlandske museer. Til dette har jeg altid kunnet regne med opbakning fra museets bestyrelse og Carlsbergfondet. Det gode samarbejde med disse afgørende parter har været et fundament for, at det var muligt at drive og udvikle museet.”

Stillingen som direktør for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg vil snarest blive opslået. I tiden frem til, at en ny direktør vil kunne tiltræde, vil museumsinspektør Thomas Lyngby varetage driften af museet.

Om Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg blev oprettet i 1878 på initiativ af Carlsbergs grundlægger, brygger J. C. Jacobsen. Lige siden da har museet haft til huse på Frederiksborg Slot i Hillerød. Museet fortæller 500 års danmarkshistorie gennem en rig samling af portrætter, historiemalerier, møbler og kunstindustri samt skiftende særudstillinger inden for samme temaer. Museet drives i dag som en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet.

Om Carlsbergfondet

Carlsbergfondet er en af Danmarks ældste erhvervsdrivende fonde stiftet af brygger J.C. Jacobsen i 1876. Fondet har som hovedformål at støtte grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab. Midlerne til uddelingerne kommer primært fra overskuddet i bryggeriet Carlsberg A/S, hvori Carlsbergfondet har den bestemmende aktiepost. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg er en afdeling under Carlsbergfondet.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.