Flemming Besenbacher udtræder af Carlsbergfondets bestyrelse - Majken Schultz valgt som ny forkvinde

Publiceret:

16.12.2021

Carlsbergfondets bestyrelse har på et netop afholdt bestyrelsesmøde konstitueret sig med professor Majken Schultz som ny forkvinde. Majken Schultz overtager posten som forkvinde fra den 1. januar 2022.

Konstitueringen af Majken Schultz som ny forkvinde for Carlsbergfondet sker umiddelbart efter professor Flemming Besenbachers meddelelse om, at han træder ud af bestyrelsen for Carlsberg A/S ved førstkommende generalforsamling i marts 2022, og at han derfor ligeledes udtræder af Carlsbergfondets bestyrelse ved udgangen af 2021.

”Det har været en stor ære at repræsentere Carlsbergfondet som medlem siden 2005 og formand siden 2012. Jeg er meget stolt over den vigtige indsats, som fondet i den periode har ydet for dansk forskning,” udtaler Flemming Besenbacher.

Flemming Besenbacher udtræder af Carlsbergfondets bestyrelse ved udgangen af 2021.

Carlsbergfondets nye forkvinde Majken Schultz har været medlem af fondets bestyrelse siden 1. januar 2019 og medlem af Videnskabernes Selskab siden 2015. Hun er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet i 1984. I 1988 blev hun ph.d. fra Copenhagen Business School (CBS), Institut for Organisation, hvor hun siden 1996 også har været ansat som professor.

Majken Schultz bliver den første kvinde i front for Carlsbergfondets bestyrelse, der består af i alt fem medlemmer udpeget af Videnskabernes Selskab blandt dets indenlandske medlemmer. Siden børsnoteringen af Carlsberg A/S i 1970 har de fem medlemmer af Carlsbergfondets bestyrelse per tradition også været medlemmer af bestyrelsen i Carlsberg A/S. 

”Carlsbergfondets bestyrelse vil gerne takke Flemming Besenbacher for det store initiativrige engagement, som han har lagt i Carlsbergfondet gennem årene. Jeg ser meget frem til sammen med mine kollegaer i bestyrelsen at modernisere fondet yderligere via etablering af effektiv peer review, styrkelse af kontrolprocesser og udvikling af fondets virkemidler i lyset af de seneste års højere uddelingskapacitet. Alt sammen baseret på fondets stærke værdier og eksisterende strategi til gavn for dansk forskning og det danske samfund. I den kommende tid vil jeg sammen med den øvrige bestyrelse udfolde en række af de visioner, vi har for Carlsbergfondet i fremtiden,” siger Majken Schultz.

Om Majken Schultz

Majken Schultz er professor ved Copenhagen Business School, Institut for Organisation med tilknytning til Centre for Organization and Time. Hun er blandt de mest citerede forskere på CBS og har en omfattende bestyrelseserfaring fra en række forskellige virksomheder. Fra 2022 vil hendes tid på CBS blive reduceret, men hun vil blandt andet fortsætte som PI på forskningsprojektet Making Distant Futures Actionable – Innovating for a Zero-Carbon Future finansieret af Novo Nordisk Fonden (2021-2024). 

Majken Schultz overtager posten som forkvinde i Carlsbergfondet fra den 1. januar 2022.

Majken Schultz fortsætter som næstforkvinde i Realdania indtil foråret 2023 som led i et længe planlagt generationsskifte i Realdanias bestyrelse. Dog stopper hun som bestyrelsesmedlem i Tuborgfondet, når hun tiltræder som forkvinde i Carlsbergfondets bestyrelse.

Majken Schultz vil være tilgængelig for interviews og kommentarer efter den formelle tiltrædelse 1. januar 2022

Om Carlsbergfondet

Carlsbergfondet blev stiftet af brygger J.C. Jacobsen i 1876. Carlsbergfondet er en erhvervsdrivende fond, der støtter grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab. Midlerne til uddelingerne kommer primært fra overskuddet i bryggeriet Carlsberg A/S, hvori Carlsbergfondet har den bestemmende aktiepost.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.