Historisk ændring af Carlsbergfondets fremtidige repræsentation i bestyrelsen for Carlsberg A/S

Publiceret:

15.02.2021

Carlsbergfondet, der er kontrollerende hovedaktionær i Carlsberg A/S, har underrettet virksomheden om planlagte ændringer i Carlsbergfondets repræsentation i bestyrelsen for Carlsberg A/S fra 2023.

Siden Carlsbergfondets grundlæggelse i 1876 er fondet blevet ledet af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, indvalgt af og blandt de danske medlemmer af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Efter børsnoteringen af Carlsberg A/S i 1970 har de fem medlemmer af Carlsbergfondets bestyrelse per tradition også været medlemmer af bestyrelsen i Carlsberg A/S.

Carlsbergfondet bekendtgør i dag en beslutning om, at der på Carlsberg A/S’ generalforsamling i 2023 kun fremsættes to medlemmer af Carlsbergfondets bestyrelse som kandidater til bestyrelsen i Carlsberg A/S. Den ene kandidat vil være Carlsbergfondets formand, der tiltænkes rollen som næstformand i bestyrelsen for Carlsberg A/S, mens den anden kandidat vælges blandt og af fondets bestyrelse baseret på relevante kompetencer i relation til bestyrelsen i Carlsberg A/S.

Professor Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondets bestyrelse og formand for bestyrelsen i Carlsberg A/S udtaler: ”Den fremtidige ændring i sammensætningen af bestyrelsen for Carlsberg A/S bunder i god selskabsledelse og hensyntagen til den diversitet, det branchekendskab og de globale erhvervsmæssige erfaringer, som bestyrelsen for en moderne og progressiv international virksomhed bør repræsentere. Ændringerne er også i tråd med, hvordan andre danske erhvervsdrivende fonde over de senere år har valgt at ændre deres repræsentation i bestyrelserne for de virksomheder, de kontrollerer.”

Bestyrelsesformand i Carlsbergfondet og Carlsberg A/S, professor Flemming Besenbacher, vil kommentere på ændringerne i Carlsbergfondets repræsentation i Carlsbergs bestyrelse på selskabets generalforsamling, der afholdes digitalt den 15. marts 2021.

“Efter 2023 vil Carlsbergfondet fortsat være kontrollerende hovedaktionær i Carlsberg A/S i overensstemmelse med fondets fundats. I kraft af fondets repræsentanter i Carlsbergs bestyrelse vil fondet som hidtil sikre, at virksomheden til enhver tid fastholder høj kvalitet, tænker og agerer langsigtet, tiltrækker og opnår en forskelligartet talentmasse samt bidrager til et bedre samfund i henhold til formålet for Carlsberg.”

“Denne vigtige beslutning udmeldes efter et år, hvor Carlsberg A/S har vist en utrolig økonomisk robusthed og har støttet samfundet under COVID-19-krisen på måder, der ville gøre vores grundlæggere stolte.”

Carlsbergfondet vil vedblive med at være en engageret ejer for Carlsberg A/S. 

Carlsberg A/S offentliggjorde årsregnskab den 5. februar 2021.

Carlsbergfondets formål

Carlsbergfondet blev grundlagt 25. september 1876, da brygger J.C. Jacobsen formulerede fundatsen for Danmarks første erhvervsdrivende fond. Carlsbergfondet overtog J.C. Jacobsens bryggeri, Gamle Carlsberg, i 1888 efter bryggerens død året før. I 2013 valgte man at ændre i Carlsbergfondets fundats, således at fondet kun er pålagt at eje aktier svarende til en andel på mindst 51 % af stemmerne i Carlsberg A/S. Carlsbergfondet ejer 29 % af aktierne og en andel på 75 % af stemmerne i Carlsberg A/S pr. 31. december 2020.

Udbyttet fra Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S gives tilbage til samfundet af Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet. De tre fonde støtter grundforskning, kunst, kultur og unge fællesskaber samt Carlsberg Laboratorium og de to internationalt anerkendte museer Ny Carlsberg Glyptotek og Frederiksborg, Det Nationalhistoriske Museum.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.