Historisk istandsættelse af brygger J.C. og Laura Jacobsens villa fejres med ny bog

Væksthuset Pompeji. Foto: Anders Sune Berg

Publiceret:

26.01.2022

Carlsbergfondet indleder 2022 med at slå dørene op til et nyrenoveret Carlsberg Akademi. Renoveringen er gennemført af nogle af Danmarks dygtigste arkitekter, konservatorer og håndværkere, som nænsomt har bragt Brygger J.C. og Laura Jacobsens private villa fra midten af 1800-tallet tilbage til sit oprindelige udtryk. I anledning af renoveringen udgiver fondet sammen med forlaget Strandberg Publishing bogen ’Vilje, viden og værdier - J.C. Jacobsens villa på Carlsberg’.

Siden august 2019 har J.C. og Laura Jacobsens pragtvilla på Carlsberg-grunden i Valby gennemgået en omfattende restaurering og istandsættelse. Ambitionen har været at føre villaen, der siden 1997 har fungeret som videnskabeligt konferencecenter under navnet Carlsberg Akademi, tilbage til sit oprindelige udtryk.

Fra gulv til loft, fra ydre til indre, fremstår villaen med tilhørende væksthuse og have nu igen som på bryggerparrets tid – takket være en omhyggelig og nænsom indsats fra en lang række af Danmarks dygtigste arkitekter, gørtlere, smede, konservatorer, stukkatører samt ingeniører, elektrikere og tømrere.

Samtidig er villaen tilført nye kunstneriske produktioner, blandt andet i form af 16 nye krukker til vinterhaven skabt af landskabsarkitekt Kristine Jensen og udsmykket af kunstner Cathrine Raben Davidsen med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

”Det er mig en stor glæde at kunne indlede 2022 med at slå dørene op til et gennemrenoveret og totalistandsat Carlsberg Akademi. Det er intet mindre end et imponerende arbejde, der er lagt i at bringe J.C. og hustru Laura Jacobsens private villa tilbage til sit historiske udgangspunkt - i respekt for nutidens æstetik og funktionelle krav. Jeg ser frem til, at vi nu igen - efter mere end to års renovering - kan byde inden for til videnskabelige møder, forskningskonferencer og kulturelle arrangementer. Det er mit håb, at besøgende vil kunne mærke det internationale udsyn, som lå til grund for bygningens opførelse. Og at man fornemmer den nænsomhed og omhyggelighed, hvormed bygningen er blevet teknisk opgraderet og interiøret ført tilbage til sit oprindelige udtryk efter bryggerparrets ideer”, udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesforkvinde, professor Majken Schultz.

I anledning af renoveringen af Carlsberg Akademi udgiver Carlsbergfondet sammen med forlaget Strandberg Publishing bogen ’Vilje, viden og værdier - J.C. Jacobsens villa på Carlsberg’.

36 fagentrepriser involveret

Undervejs i det omfattende restaureringsarbejde har det vist sig, at næsten alt har kunnet genskabes. Selvom noget af interiøret fra Bryggerens tid mangler, har der været tilstrækkeligt med kilder og vidnesbyrd til, at restaureringsarkitekterne har kunnet få overblik over den oprindelige stil. Eksempelvis er J.C. Jacobsens eget arbejdsværelse blevet genindrettet med de originale møbler.

I alt 36 fagentrepriser har været involveret i arbejdet med at reetablere villaen og atmosfæren fra bryggerfamiliens tid. Arbejdet har blandt andet omfattet nyopmaling af vægdekorationer, friser og stuklofter samt genskabelse af oprindelige egetræsdøre, der ved en renovering i 1995-1997 var blevet malet hvide. Genskabelsen er udført med såkaldt ådring, der er en maleteknik, som imiterer træværk.

Spisestuen har fået restaureret de særegne dekorationer med både ornamenter fra bryggerens tid samt blomsterranker, der blev tilføjet kort før, Niels Bohr flyttede ind i æresboligen i 1932. Foto: Anders Sune Berg

Oplevelsen af Carlsberg Akademi vil i fremtiden være endnu mere betagende som følge af, at interiørets præcision og detaljer er bragt tættere på det oprindelige udtryk. Foto: Karina Tengberg

I tæt dialog med restaureringsmalere, konservatorer og stukkatører er vægdekorationer, stuklofter og døres egetræsådringer med traditionelle materialer efter J.C. Jacobsens idéer genskabt. Foto: Karina Tengberg

Væksthuset Pompejis doriske søjler lavet af kalksten fra Faxe var pakket godt ind under restaureringen. Blandt andet skulle væksthusets tagkonstruktion afrenses, og ca. 2100 ruder blev nummereret og nænsomt afmonteret. Foto: Karina Tengberg

I spidsen for renoveringen har stået Tegnestuen Elgaard Architecture, som er specialiseret i kulturarv og historiske bygninger. Gennem samarbejde med både historikere og konservatorer har tegnestuen identificeret og kortlagt villaens særlige kendetegn og karakteristika, som har dannet ledetråd i hele istandsættelsen.

”Det har været meget lærerigt at genskabe rum, der var bygget og udsmykket i så højt et kvalitetsniveau. J.C. Jacobsen skabte et hjem, der repræsenterede hans egen livslange dannelsesrejse. For os her i nutiden er der i huset stadig meget at lære om åndelige, kunstneriske og håndværksmæssige værdier”, siger arkitekt Peder Elgaard.

Selvom restaureringen af Carlsberg Akademi er gennemført ud fra et ønske om at bevare bygningens umistelige værdier, har ambitionen ikke været at opnå en mumificerende fastholdelse af fortiden. Visionen har snarere været at rehabilitere og bevare bygningen på et videnskabeligt og kunstnerisk grundlag, så den igen bliver nærværende og vedkommende i dag.

”Det meste af det, man som gæst vil se i huset i dag, er en præcis rekonstruktion af rummene, som de så ud på bryggerens tid. Men samtidig er bygningen blevet opgraderet efter højeste nutidige standarder for tekniske installationer, hvilket skal bidrage til at skabe et godt indeklima og reducere energiforbruget. Der er skabt en meget præcis balance mellem rekonstruktion, fortolkning og nye tilføjelser til den historiske bygning, hvor samspillet mellem helhed og mindste detalje forstærker husets historiske autenticitet”, lyder det videre fra Peder Elgaard.

Renoveringen fejres med ny bog

I anledning er restaureringen og genåbningen af Carlsberg Akademi udgiver Strandberg Publishing og Carlsbergfondet den rigt illustrerede bog Vilje, viden og værdier - J.C. Jacobsens villa på Carlsberg, der også udkommer på engelsk med titlen Will, Works and Values – J.C. Jacobsen's Villa at Carlsberg.

Bogen præsenterer i seks velskrevne kapitler villaen i en historisk og samtidig kontekst - og folder samtidig livet i og omkring bryggerfamilien ud. Historiker, dr.phil. Birgitte Possing står bag bogens hovedkapitel, som rummer en fortælling om J.C. og Laura Jacobsen og de værdier, som de i fællesskab byggede Carlsberg-bryggeriet på. Således argumenterer Possing for, at Carlsberg ikke blev bygget af én mand, men af det tæt samarbejdende ægtepar. Samtidig stiller hun spørgsmålet: Hvorfor slettede J.C. Jacobsen alle spor efter hustruen Laura? Og hvorfor lod generationer af historikere Laura forsvinde i historiens tåger?

Video

Laura Jacobsen betød mere for Carlsberg end historiebøgerne fortæller

I kapitlet efter ridser arkitekturhistoriker Peter Thule Kristensen villaens arkitekturhistoriske forankring op og viser, hvordan den var rundet af en dansk guldalderkultur og den klassiske antiks formverden, men også var mere sammensat end umiddelbart antaget.

I de øvrige kapitler skriver landskabsarkitekt Kristine Jensen om haveanlæggets restaurering tilbage i 2017; kunsthistoriker Birgitte Anderberg om den kunstneriske arv efter bryggeren, som den nu er manifesteret i udsmykningen af villaen; videnskabshistoriker Kristian Hvidtfelt Nielsen om villaens 80 år lange funktion som vigtigt mødested for datidens videnskabsfolk, kunstnere, forretningsforbindelser og politikere; og kulturarvsekspert Christoffer Thorborg om den netop gennemførte restaurering af villaen i lyset af restaureringskunstens historie og de udfordringer, der knytter sig til bygningsrestaurering generelt.

”Jeg er meget stolt af, at vi sammen med forlaget Strandberg Publishing også kan præsentere bogen Vilje, viden og værdier - J.C. Jacobsens villa på Carlsberg. Bogen, der er tilrettelagt og udarbejdet under forlagets kyndige redaktion og ledelse, fletter på fineste vis bryggerfamiliens historie og villaens ideer og brug sammen med den netop gennemførte renovering. Bogens forfattere fortjener stor tak for deres bidrag, som alle bærer præg af et højt fagligt niveau. Det har netop været vigtigt for Carlsbergfondet at give frie tøjler til at afdække de aspekter af bygningen, renoveringen og bryggerfamiliens historie, som redaktører og forfatterne selv har fundet mest relevante og interessante. Blandt andet er det yderst interessant, hvordan Birgitte Possing i bogens hovedkapitel får indskrevet kvinderne i Carlsbergfamiliens historie,” siger Majken Schultz.

Baggrund: om Brygger J.C. og Laura Jacobsens villa og Carlsberg Akademi

På en stor og velplaceret grund på Valby Bakke grundlagde J.C. Jacobsen i 1846 bryggeriet Carlsberg. I årene efter lod han i tilknytning hertil opføre en privat villa med dertil hørende væksthuse og have, hvor han kunne bosætte sig med hustruen Laura og sønnen Carl.

Her etablerede de i fællesskab et kulturelt kraftcenter, hvor deres liv og arbejde smeltede sammen.

Efter parrets død fungerede villaen igennem det meste af 1900-tallet som æresbolig for en række betydningsfulde videnskabsmænd, herunder Niels Bohr. I 1997 blev villaen omdannet til videnskabeligt konferencecenter og ved den lejlighed tillige omdøbt til Carlsberg Akademi.

Carlsberg Akademi ejes i dag af Carlsbergfondet.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.