Indkaldelse af kandidater til Carlsbergfondets Forskningspriser 2023

Publiceret:

17.01.2023

Det er nu tid til at stille kandidater i forslag til Carlsbergfondets Forskningspriser 2023. Frist for indsendelse af forslag er torsdag den 21. februar 2023 kl. 12.00.

Siden 2011 har Carlsbergfondet årligt uddelt to store forskningspriser til henholdsvis en naturvidenskabelig og en humanistisk/samfundsvidenskabelig forsker, som har bidraget afgørende til grundforskningen i Danmark. Med hver af priserne, der blev indstiftet i anledning af brygger J.C. Jacobsens 200-års fødselsdag, følger 1 mio. kr. fordelt på 750.000 kr. til forskningsaktiviteter samt 250.000 kr., der gives som en personlig hædersgave.

I 2023 vil Carlsbergfondets Forskningspriser blive overrakt ved en festlighed på Ny Carlsberg Glyptotek i København onsdag den 6. september.

Alle foreslåede kandidater vil blive vurderet af en international priskomité nedsat af Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet. Komiteen vil afslutningsvis indstille to af de foreslåede kandidater til at modtage Carlsbergfondets Forskningspriser. Det er Videnskabernes Selskab, der står for indkaldelses- og vurderingsprocessen.

Kandidater med afgørende bidrag til dansk grundforskning

Carlsbergfondets Forskningspriser gives til aktive forskere, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. Kandidater, uanset nationalitet, skal være ansat ved et dansk universitet/en dansk forskningsinstitution eller være en aktiv dansk forsker bosat i udlandet.

Der kan foreslås hhv. naturvidenskabelige og humanistiske/samfundsvidenskabelige kandidater. Alle videnskabelige medarbejdere og forskningsinstitutioner i Danmark kan foreslå en kandidat. Kandidater, som tidligere har været stillet i forslag, må gerne foreslås igen. Det er dog ikke muligt at foreslå sig selv.

Frist for at stille kandidater i forslag er tirsdag den 21. februar 2023 kl. 12.00.

Spørgsmål kan rettes til programkonsulent i Videnskabernes Selskab Mette Miller Danielsen på mda@royalacademy.dk

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.