Jacob Wamberg er pr. 1. januar 2023 indtrådt i Ny Carlsbergfondets bestyrelse

Jacob Wamberg, new member of the New Carlsberg Foundation's board. Photo: Ulrik Jantzen

Publiceret:

09.01.2023

Professor, dr.phil. Jacob Wamberg er ved årsskiftet indtrådt som nyt medlem af Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Han afløser professor Morten Kyndrup, der efter mere end 16 år i Ny Carlsbergfondet udtræder som følge af fondets aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer.

Med Jacob Wamberg får Ny Carlsbergfondet en stærk profil, der med kunstvidenskabelige kompetencer på højeste niveau tænker visionært om kunsten og dens betydning i samfundet.

Siden sin udnævnelse til professor ved afdeling for kunsthistorie på Aarhus Universitet i 2004 har Jacob Wambergs forskningsmæssige fokus været kunstens forhold til natur og teknologi, som han har belyst i en bred kunsthistorisk sammenhæng. Jacob Wamberg har rig erfaring med forskeruddannelser, bevillingsprocesser og forskningsledelse og er desuden både forfatter, medforfatter og redaktør af en lang række bøger og videnskabelige artikler.  

Bestyrelsesforkvinde for Carlsbergfondet, Majken Schultz, udtaler på vegne af Carlsbergfondet, som udpeger bestyrelsesmedlemmerne i Ny Carlsbergfondet:

”Jacob Wamberg har en stærk og relevant kunstvidenskabelig profil, der vil komplementere Ny Carlsbergfondets samlede bestyrelse på glimrende vis. Han har en lang og alsidig erfaring indenfor den kunstfaglige forskning samt erfaring med bestyrelses- og fondsarbejde. Det er mig derfor en stor glæde at kunne udpege Jacob Wamberg til at indgå i Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Endvidere vil jeg gerne takke Morten Kyndrup for den store indsats, som han igennem mere end 16 år har ydet for Ny Carlsbergfondet.” 

Ny Carlsbergfondets forkvinde, Christine Buhl Andersen, siger:

”Det er en sand fornøjelse at kunne byde Jacob Wamberg velkommen i Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Med sin både nysgerrige, vidende og dialoglystne tilgang bliver Jacob Wamberg en gevinst for arbejdet i Ny Carlsbergfondets bestyrelse samtidig med, at hans faglige tyngde og forskningsbaggrund gør ham kompetent som bestyrelsesmedlem. Jeg ser meget frem til vores samarbejde i kunstens tjeneste.”

Ved Jacob Wambergs indtrædelse i Ny Carlsbergfondets bestyrelse afløser han professor Morten Kyndrup, der har været bestyrelsesmedlem siden 2006. Ny Carlsbergfondets bestyrelse udgøres således pr. 1. januar 2023 af bestyrelsesforkvinde Christine Buhl Andersen, direktør for Skagens Kunstmuseer Lisette Vind Ebbesen, direktør for Kunstmuseum Brandts Stine Høholt, leder af udstillingsstedet Tranen Toke Lykkeberg samt professor, dr.phil. Jacob Wamberg.

Om Jacob Wamberg

Jacob Wamberg er født i 1961 og har siden 1996 været ansat ved Aarhus Universitet, hvorfra han i 2004 blev udnævnt som professor. I årene 1991-94 var Wamberg ph.d.-stipendiat på Institut for Kunsthistorie ved Københavns Universitet. I 2005 opnåede han graden dr.phil. på baggrund af disputatsen Landskabet som verdensbillede.

Download pressefoto af Jacob Wamberg

Foto: Ulrik Jantzen


Jacob Wamberg

1.85mb

Om Ny Carlsbergfondet 

Ny Carlsbergfondet blev oprettet i 1902 af brygger Carl Jacobsen og hans hustru Ottilia Jacobsen og finansieres af indtægter fra overskuddet i Carlsberg A/S. I dag arbejder Ny Carlsbergfondet fortsat med at realisere Jacobsens vision om at gøre kunsten tilgængelig for det bredest mulige publikum. Fondets bestyrelse og dennes formand / forkvinde udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse. 

Om Carlsbergfondet 

Carlsbergfondet blev stiftet af brygger J.C. Jacobsen i 1876. Carlsbergfondet er en erhvervsdrivende fond, der støtter grundforskning inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Midlerne til uddelingerne kommer primært fra overskuddet i bryggeriet Carlsberg A/S, hvori Carlsbergfondet har den kontrollerende aktiepost.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.