Majken Schultz er nyt medlem af Carlsbergfondets bestyrelse

Publiceret:

07.12.2018

Professor Majken Schultz træder ind i Carlsbergfondets bestyrelse per 1. januar 2019. Majken Schultz afløser professor Nina Smith og er valgt til og med 2022.

Medlemmerne af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har på medlemsmødet den 6. december 2018 valgt professor Majken Schultz til nyt medlem af Carlsbergfondets bestyrelse per 1. januar 2019. Majken Schultz træder ind i bestyrelsen i den resterende del af professor Nina Smiths valgperiode frem til og med 2022. 

”Jeg hilser Majken Schultz velkommen som nyt medlem af Carlsbergfondets bestyrelse. Hun vil til vores bedømmelser af forskningsansøgninger kunne bidrage med indsigt i det samfundsvidenskabelige forskningsfelt og vil i arbejdet med Carlsberg A/S kunne trække på sin erfaring fra adskillige erhvervsbestyrelser,” siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

Om Majken Schultz

Majken Schultz har været medlem af Videnskabernes Selskab siden 2015. Hun er kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet i 1984. I 1988 blev hun ph.d. fra Copenhagen Business School (CBS), Institut for Organisation, hvor hun siden 1996 også har været ansat som professor.

”Jeg er rigtig glad for indvalget og ser meget frem til samarbejdet i Carlsbergfondet.  Det er en unik mulighed for at være med til både at styrke dansk forskning og videreudvikle et af ikonerne i dansk erhvervsliv, siger Majken Schultz.

Med afsæt i organisationsteori har Majken Schultz særligt bidraget til teoriudviklingen inden for kultur- og identitetsbegrebet. Hun har i de senere år især arbejdet med, hvordan organisationer udvælger og anvender deres historie. Blandt andet har hun forsket i, hvordan Carlsberg har brugt Semper Ardens-begrebet og den historiske arv fra Bryggerne J.C. og Carl Jacobsen. Senest har hun fokuseret på, hvordan Carlsberg har koblet historien sammen med innovationer for en mere bæredygtig fremtid.

Majken Schultz har stor erfaring fra en række bestyrelser, herunder Bang & Olufsen, Danish Crown og Realdania. Desuden er hun stiftende medlem af Bestyrelsesforeningen og underviser på CBS’s bestyrelsesuddannelser.

Om Carlsbergfondets bestyrelse

Carlsbergfondet blev oprettet af brygger J.C. Jacobsen ved Fundats- og Gavebrev af 1876. Siden dengang er Carlsbergfondets bestyrelsesmedlemmer jf. fundatsen blevet valgt af og blandt Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs indenlandske medlemmer.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.