Nyt pionercenter skal bane vejen for grøn omstilling i landbruget

Publiceret:

01.06.2022

Carlsbergfondet støtter sammen med Danmarks Grundforskningsfond, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og VILLUM Fonden etableringen af et nyt pionercenter under ledelse af professor ved Karlsruhe Institute of Technology Klaus Butterbach-Bahl. Centeret, der vil bære navnet ’Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures (Land-CRAFT)’, får grøn omstilling af landbruget som sit hovedfokus.

Grøn omstilling af landbruget kræver grundforskning, der kan levere ny detaljeret viden om, hvordan vi får mest muligt ud af vores landbrugsjord uden at øge belastningen på klimaet og biodiversiteten.

Det er baggrunden for, at fem af Danmarks største fonde – herunder Carlsbergfondet – er gået sammen om finansieringen af et nyt pionercenter ’Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures (Land-CRAFT)’, der skal forske i nye muligheder og løsninger for landbruget. Centeret etableres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet og er en del af det nationale initiativ til etablering af forskningscentre inden for vigtige forskningsområder. Fondene Danmarks Grundforskningsfond, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og VILLUM Fonden samt Carlsbergfondet bevilger i alt op til 240 millioner kroner til Land-CRAFT-initiativet.

Tysk topforsker i spidsen for Land-CRAFT

I spidsen for centeret vil stå professor Klaus Butterbach-Bahl, der kommer fra en stilling som leder af afdelingen for terrestrisk biogeokemi på Karlsruhe Institute of Technology. Klaus Butterbach-Bahl er højt anerkendt for sin forskning i biogeokemi af både naturlige og forvaltede økosystemer, og han har været en førende drivkraft i udviklingen af forståelsen af kvælstofkredsløbsprocesser, lattergasemissioner fra jord til atmosfære samt måling og modellering af miljømæssige kvælstoftab og deres påvirkning af økosystemer på forskellige rumlige og tidsmæssige skalaer.

Land-CRAFT-centeret, der også vil inddrage andre forskere fra Karlsruhe Institute of Technology og Colorado State University i USA, vil være forankret på Aarhus Universitets Institut for Agroøkologi og Institut for Biologi samt samarbejde med forskere på forskellige institutter på Københavns Universitet.

Tværfaglig indsats skal give de bedste resultater og løsninger

Ideen med pionercentrene og det tværfaglige setup er netop at samle forskere fra forskellige universiteter, traditioner og ekspertiseområder for dermed at kunne levere de bedst mulige resultater og løsninger på store udfordringer. Således vil Land-CRAFT arbejde på at etablere den nødvendige grundlæggende og tværfaglige forståelse af de processer, der påvirker landbrugsproduktionen og har indflydelse på miljøet (gennem f.eks. udvaskning af kvælstof), klimaet (gennem f.eks. udledning af drivhusgasser) og biodiversiteten.

Centret vil især nå disse mål ved at undersøge, hvordan ændringer i landbrugspraksis påvirker næringsstof- og drivhusgasstrømmene i landskabet. Med en kombination af lokale observationer, ’remote sensing’ og modelleringsværktøjer vil forskerne identificere agroøkologiske metoder til at mindske klimabelastningen samt tilpasse fødevare- og landbrugssystemer til ændringerne i klimaet. Målet er at mindske drivhusgasemissioner, genoprette økosystemernes sundhed og samtidig øge landbrugets produktivitet. Særligt fokus vil være på forståelse og kortlægning af kulstof- og kvælstofbalancer i landbrugslandskaber og de tilhørende udledninger af lattergas samt udvaskning af kvælstof.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.