Professor Jens Hjorth indtræder i Carlsbergfondets bestyrelse

Jens Hjorth er astronom og professor ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

Publiceret:

03.11.2021

Carlsbergfondet får per 1. januar 2022 et nyt medlem i bestyrelsen. Ind træder professor på Københavns Universitet Jens Hjorth. Han afløser professor Lars Stemmerik og er valgt til og med 2026.

Medlemmerne af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har på medlemsmødet den 28. oktober 2021 valgt professor Jens Hjorth til nyt medlem af Carlsbergfondets bestyrelse per 1. januar 2022. Jens Hjorth afløser professor Lars Stemmerik, der har siddet i bestyrelsen siden 2010.

”Jeg hilser Jens Hjorth velkommen som nyt medlem af Carlsbergfondets bestyrelse. Jens Hjorth er en visionær international videnskabelig kapacitet, der også har et godt blik for forskningens strukturelle vilkår og de behov og arbejdsbetingelser, som forskerne har for at kunne levere de bedste forskningsresultater. Som forskningsleder har han selv ydet en stor indsats for at fjerne strukturelle barrierer for talentudvikling i forhold til køn, identitet og social eller etnisk baggrund. Jeg er sikker på, at Jens Hjorth bliver et stort aktiv for Carlsbergfondet i årene, der kommer”, udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

”Samtidig vil jeg gerne rette en meget stor tak til Lars Stemmerik for den indsats, han gennem de seneste 12 år har ydet som medlem af Carlsbergfondets bestyrelse. Lars Stemmerik har med sin brede geovidenskabelige og naturhistoriske indsigt været en vigtig kapacitet i evalueringen af de mange naturvidenskabelige ansøgninger, som fondet hvert år modtager. Desuden har han bidraget med vigtig fagligt input til de mange sager, som Carlsbergfondets bestyrelse løbende håndterer.”

Om Jens Hjorth

Jens Hjorth er 56 år, uddannet i fysik og kemi på Aarhus Universitet og har en ph.d. i astrofysik herfra i 1993. Jens Hjorth har publiceret over 300 artikler i internationale tidsskrifter, heraf 20 i de højt ansete tidsskrifter Nature og Science. Han har desuden modtaget adskillige store priser for sit akademiske virke, herunder senest i 2021 fra DANWISE for sit indgående arbejde for kønsligestilling i den danske forskningsverden. Endvidere har han gennem en årrække evalueret ansøgninger som panelmedlem for European Research Council på alle niveauer.

De senere år har Jens Hjorth ledet ’Dark Cosmology Centre’ på Niels Bohr Institutet. I øjeblikket forsker han i, hvordan kosmiske eksplosioner har bidraget til at forme den verden, vi kender.

”Jeg glæder mig meget til at indtræde i Carlsbergfondets bestyrelse. Jeg føler mig klar til at tage de næste skridt mod den tredje fase af min karriere, nemlig at give tilbage til samfundet i bredere forstand med basis i den erfaring, jeg har opbygget. Jeg ser derfor med stor forventning frem til sammen med de øvrige fire medlemmer af bestyrelsen at virke til gavn for dansk forskning og helt konkret bidrage til, at talentfulde og dygtige forskere kan blomstre og få fremdrift i karrieren”.

Om Carlsbergfondets bestyrelse

Carlsbergfondet blev oprettet af brygger J.C. Jacobsen ved Fundats- og Gavebrev af 1876. Siden dengang er Carlsbergfondets bestyrelsesmedlemmer jf. fundatsen blevet valgt af og blandt Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs indenlandske medlemmer. Valget gælder for fem år.

Carlsbergfondets bestyrelse består af fem medlemmer. Hvert år afgår et medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.