Professor Kim Ryholt er valgt som nyt medlem af Carlsbergfondets bestyrelse

Publiceret:

17.05.2023

Carlsbergfondet får per 1. januar 2024 et nyt medlem i bestyrelsen. Ind træder professor i egyptologi på Københavns Universitet Kim Ryholt, der overtager posten efter professor Carl Bache, som har været medlem af fondets bestyrelse siden 2014 og ved årsskiftet udtræder som følge af aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer.

Kim Ryholt er valgt af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs medlemmer på et møde den 11. maj 2023. Valget af Kim Ryholt gælder frem til og med 2028, hvorefter han kan genvælges. Forperson for Carlsbergfondets bestyrelse, professor Majken Schultz, udtaler:

”Det glæder mig at kunne byde Kim Ryholt et varmt velkommen som nyt medlem af Carlsbergfondets bestyrelse. Med valget af Kim Ryholt får bestyrelsen nu tilført en stor faglig kapacitet, som kender de humanistiske videnskaber indgående. Ikke bare har Kim Ryholt mange år som forsker og forskningsleder i Danmark bag sig. Han kommer også til Carlsbergfondet med et bredt kendskab til, hvad der rører sig internationalt i de humanistiske forskningsmiljøer. Jeg er sikker på, at Kim Ryholt bliver et stort aktiv for Carlsbergfondet i en tid, hvor der er behov for at være særlig opmærksom på de udfordringer, som de humanistiske videnskaber står over for”.

Om Kim Ryholt

Kim Ryholt har igennem 30 år været ansat på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, hvor han i dag er professor i egyptologi på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Som leder af Carlsberg Papyrus Samlingen siden 1999 har han især været engageret i forskning i oldtidsmanuskripter og deres kulturelle og historiske kontekst.

Desuden har han ledet eller været en del af ledelsesteamet på internationale, tværfaglige forskningsprojekter, der har omhandlet alt fra filologiske studier af videnskabelig litteratur fra oldtiden til kemiske blækanalyser af papyri fra oldtidens Egypten.

Igennem årene har Kim Ryholt endvidere beskæftiget sig med filologiske tekstudgivelser, materialitetsstudier, social og politisk historie, litteraturstudier, bibliotekshistorie i oldtiden, videnskabshistorie, oldtidens historiografi og identitetsdannelse, religion samt antikvitetshandel og museologi. Han er forfatter og medforfatter til syv bøger og omkring 100 videnskabelige artikler.

Kim Ryholt har i sin tid på Københavns Universitet også været både studieleder og siddet i en lang række udvalg. P.t. sidder han i Den rådgivende Universitetsforsamling på Københavns Universitet samt Akademisk Råd, hvor han senest har arbejdet for akademisk frihed i undervisning og forskning.

”Det er mig en stor glæde at være blevet valgt til Carlsbergfondets bestyrelse. Det står mig samtidigt klart, at der følger et betydeligt ansvar med den tillidserklæring. Carlsbergfondet har i generationer bidraget bredt og markant til fremragende forskning og er en grundpille i det danske forskningslandskab. Jeg føler også en personlig forpligtelse, da fondet har spillet en uvurderlig rolle i forhold til min egen karriere. Jeg ser derfor frem til at kunne bidrage til bestyrelsens fortsatte arbejde med at støtte nytænkning, diversitet og talent i den danske grundforskning til gavn for både samfund og miljø,” siger Kim Ryholt, der har været medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab siden 2011.

Download pressefoto af Kim Ryholt

Foto: Petra Hogenboom


Kim Ryholt

8.31mb

Om Carlsbergfondets bestyrelse

Carlsbergfondet blev oprettet af brygger J.C. Jacobsen ved Fundats- og Gavebrev af 1876. Siden dengang er Carlsbergfondets bestyrelsesmedlemmer jf. fundatsen blevet valgt af og blandt Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs indenlandske medlemmer. Valget gælder for fem år.

Carlsbergfondets bestyrelse består af fem medlemmer. Hvert år afgår et medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.