Professor Susanne Mandrup indtræder i Carlsbergfondets bestyrelse

Publiceret:

01.04.2022

Carlsbergfondet har per den 24. marts 2022 fået et nyt medlem i bestyrelsen. Ind træder professor på Syddansk Universitet Susanne Mandrup. Hun afløser professor Flemming Besenbacher og er valgt til og med 2025.

Medlemmerne af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har på medlemsmødet den 24. marts 2022 valgt ph.d. Susanne Mandrup til nyt medlem af Carlsbergfondets bestyrelse. Susanne Mandrup er 59 år og professor i molekylær biologi på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet.

Carlsbergfondets bestyrelsesforkvinde Majken Schultz udtaler:

”Jeg er glad for at kunne byde Susanne Mandrup velkommen som nyt medlem i Carlsbergfondets bestyrelse. Susanne Mandrup er ikke alene en fremragende forsker, der nyder stor anerkendelse nationalt såvel som internationalt. Hun har også sat sit præg på særligt den danske forskningsverden gennem sit mangeårige engagerede virke som forsknings- og konsortieleder samt medlem af en lang række råd, komiteer og fonde. Susanne Mandrup har gennem årene været optaget af yngre forskeres vilkår og muligheder samt af behovet for diversitet i forskningsmiljøerne og fleksibilitet i karriereplanlægning – områder, som ligger Carlsbergfondet meget på sinde at fremme. Jeg er sikker på, at Susanne Mandrup vil sætte et stærkt og berigende aftryk på Carlsbergfondet i de kommende år”.

Susanne Mandrup udtaler:

”Jeg glæder mig meget over at være blevet valgt til Carlsbergfondets bestyrelse. Jeg ser Carlsbergfondet som et helt unikt fond, der har været et vigtigt fundament for danske forskere og deres muligheder for at levere ny viden til samfundet i snart 150 år. Jeg træder ind i bestyrelsen med stor ydmyghed og respekt for den rolle, som Carlsbergfondet indtager i Danmark. Og jeg glæder mig til fremadrettet at bidrage til at styrke og udvikle Carlsbergfondet til gavn for dansk forskning som helhed”.

Om Susanne Mandrup

Susanne Mandrup er uddannet cand.scient. i eksperimentel cellebiologi fra Syddansk Universitet i 1988 og ph.d. i biokemi i 1992 samme sted. 

Efter et postdoc ophold på Johns Hopkins University i Baltimore vendte hun tilbage til Syddansk Universitet, hvor hun siden 2008 har hun været professor på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi. Her står hun i spidsen for forskningsenheden ’Functional Genomics & Metabolism’ samt grundforskningscenteret ’Functional Genomics and Tissue Plasticity’.

Susanne Mandrup forsker primært inden for områderne genombiologi, cellebiologi og metabolisme.

Susanne Mandrup forsker primært inden for områderne genombiologi, cellebiologi og metabolisme. Gennem hele sin karriere har hun været fascineret af genomet som bærer af ”livets instruktionsbog”, herunder hvordan aflæsningen af genomet reguleres. Hun anvender blandt andet avancerede sekventeringsteknologier for at studere denne regulering og har gennem årene publiceret en lang række fremragende forskningsresultater i højt ansete tidsskrifter.

Susanne Mandrup har takket være sine mange år i spidsen for forskningsgrupper og -projekter omfattende ledelseserfaring. Siden 2000 har hun ledet sin egen forskningsgruppe, som i øjeblikket tæller cirka 30 ansatte og studerende på forskellige niveauer.

Susanne Mandrup har i løbet af sin karriere deltaget i og ledet en lang række internationale konsortier og har bl.a. i kraft heraf et stort internationalt netværk. Endvidere har hun siddet i en lang række råd og fonde samt været dybt engageret i forskeruddannelse. Blandt andet var hun med til at starte Danish PhD school of Metabolism i 2003.

Susanne Mandrup har været medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab siden 2016.

Om Carlsbergfondets bestyrelse

Carlsbergfondet blev oprettet af brygger J.C. Jacobsen ved Fundats- og Gavebrev af 1876. Siden dengang er Carlsbergfondets bestyrelsesmedlemmer jf. fundatsen blevet valgt af og blandt Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs indenlandske medlemmer. Valget gælder for fem år.

Carlsbergfondets bestyrelse består af fem medlemmer. Hvert år afgår et medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.