Tuborgfondet får tre nye bestyrelsesmedlemmer

Publiceret:

23.11.2023

Carlsbergfondet har udpeget tre nye medlemmer til Tuborgfondets bestyrelse, der skal være med til at støtte unges drømme og fællesskaber i fremtiden. De nye, stærke profiler trækker i arbejdstøjet allerede den 1. december.

De tre nye medlemmer i Tuborgfondets bestyrelse er Ida Mosegaard Schiellerup, ESG- og bæredygtighedsanalytiker i PensionDanmark, Camilla Wang, rektor på Professionshøjskolen Absalon, og Morten Skovdal, professor på Københavns Universitet. De tre er af udpeget efter en åben rekrutteringsproces med fokus på Tuborgfondets strategiske mål om at støtte unge mellem 16-30 år i at udleve deres drømme om en håbefuld og bæredygtig fremtid.

Det er Carlsbergfondet, som udpeger bestyrelsesmedlemmerne i Tuborgfondet. Bestyrelsesforperson Majken Schultz udtaler:

”Det er en stor fornøjelse at byde Ida, Camilla og Morten velkommen i Tuborgfondets bestyrelse. De har alle tre stor erfaring, stærk viden om unge og et klart blik for Tuborgfondets strategiske indsatsområder. De vil hver især bidrage med forskellig faglighed, men er fælles om at have personlig gennemslagskraft og stor vilje til at gøre en forskel for unges drømme og fællesskaber.”

Trine Nielsen, der har siddet i Tuborgfondets bestyrelse siden 2015, tiltræder 1. december som forperson. Hun glæder sig til samarbejdet i den nye bestyrelse – samtidig er hun stolt over, at mange engagerede mennesker har ønsket at bidrage til Tuborgfondets arbejde i fremtiden. Det åbne opslag gav et bredt ansøgerfelt på hele 691 personer.

Trine Nielsen siger:

”Det er helt afgørende med idéer og viden fra vores omverden – det er sådan, vi arbejder i Tuborgfondet, og den samme åbenhed har gjort sig gældende i rekrutteringen af de nye bestyrelsesmedlemmer. Jeg er stolt over, at så mange dygtige mennesker kunne se sig selv i bestyrelsen – og ikke mindst at det er lykkedes os at tiltrække så kompetente profiler i processen. Jeg glæder mig til at se Ida, Camilla og Morten bidrage til Tuborgfondets arbejde med deres viden, energi og personlige perspektiv”.

Trine Nielsen afløser Anne-Marie Skov, der fratræder som forperson som følge af 70-årsgrænsen fastsat i Carlsbergfondets fundats. Johan Olsen og Mozhdeh Ghasemiyani trådte ud af bestyrelsen tidligere på året.

Om de tre nye bestyrelsesmedlemmer

Ida Mosegaard Schiellerup, 29, er ESG- og bæredygtighedsanalytiker i PensionDanmark. Efter endt studietid var hun med til at opbygge Planetary Impact Ventures, en grøn investeringsfond under virksomheden Aarstiderne, og her var hendes rolle især at vurdere investeringscases. Hun fik desuden bestyrelsesansvar i en af start-up-virksomhederne. I dag arbejder Ida med ansvarlige investeringer i PensionDanmark. Ida er uddannet i statskundskab på Københavns Universitet og har også stor erfaring fra ungdomspolitik.

Camilla Wang, 54, er rektor på Professionshøjskolen Absalon og har gennem hele sit arbejdsliv arbejdet med Tuborgfondets målgruppe: unge mellem 16 og 30 år. Det arbejdsmæssige fokus har ligget inden for uddannelse, unges vej til arbejdsmarkedet og demokratisk dannelse af unge. Camilla har knap 15 års ledererfaring og er forkvinde for Danske Professionshøjskoler. Camilla er uddannet cand.mag. i dansk og psykologi fra Københavns Universitet. Hun har også en diplomuddannelse i ledelse fra Danmarks Forvaltningshøjskole.

Morten Skovdal, 43, er professor i brugerinddragelse på Københavns Universitet. Han har fokus på at give børn og unge medindflydelse på initiativer rettet mod dem. Han har en faglig baggrund i ’community psychology’, en disciplin, der har fokus på civilsamfundets lokale ressourcer, handlekraft og demokratiske rolle i at fremme ’det gode liv’. Herudover er han aktionsforsker og praktiker i, hvordan man mobiliserer unge ved hjælp af kreative metoder (f.eks. fotografi, tegning, drama) og samskaber løsninger og innovation til lokale udfordringer. Morten er kandidat i International Child Health fra University College London og har en ph.d.-grad i psykologi fra London School of Economics & Political Science.

Om Tuborgfondet

Tuborgfondet støtter unge mellem 16-30 år i at udleve deres drømme om en håbefuld og bæredygtig fremtid. For som samfund når vi aldrig længere end ungdommen drømmer. Og som erhvervsliv når vi aldrig længere end næste generations handlekraft, mod og evne til at tænke nyt. De strategiske indsatsområder er Arbejdsmarked – fra ungdomsliv til arbejdsliv, Entreprenørskab – rum for grønne ideer, Demokrati – næste generations stemme og deltagelse samt Kreative erhverv – vækstlag i rytmisk musik. Tuborgfondet er en afdeling under Carlsbergfondet, og det er Carlsbergfondets bestyrelse, der udpeger Tuborgfondets bevillingskomité, benævnt bestyrelse.

Om Carlsbergfondet

Carlsbergfondet blev stiftet af brygger J.C. Jacobsen i 1876. Carlsbergfondet er en erhvervsdrivende fond, der støtter grundforskning inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Midlerne til uddelingerne kommer primært fra overskuddet i bryggeriet Carlsberg A/S, hvori Carlsbergfondet har den kontrollerende aktiepost.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.