Udtalelse fra Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher

Publiceret:

05.02.2021

Udtalelse fra Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher i sag vedrørende Aarhus Universitet.

”Som tidligere kommunikeret ønsker jeg at undskylde min ageren i sagen vedrørende Aarhus Universitet. Det var en fejl fra min side at sende e-mails til personer på universitet, og jeg skal oprigtigt undskylde mit ordvalg i disse e-mails. Det har på intet tidspunkt været min intention at påvirke interne anliggender eller processer på universitet, og jeg er i øvrigt enig i afgørelsen fra Praksisudvalget. Disse e-mails kan dog misforstås og skulle på intet tidspunkt have været sendt. Mine kolleger i Carlsbergfondets bestyrelse har ikke været orienteret om disse e-mails. Jeg har efterfølgende diskuteret sagen med og undskyldt over for mine bestyrelseskolleger, som med rette har udtrykt kritik af min involvering og ageren i den pågældende sag.

Åben videnskabelig dialog om resultater og metoder er helt afgørende for forskningen, og med Carlsbergfondets formål om at støtte de akademiske miljøer følger et betydeligt ansvar. Carlsbergfondet har derfor også klare regler for habilitet i behandlingen af ansøgninger, og bestyrelsen har et skarpt fokus på at sikre korrekt håndtering af habilitet. For at undgå misforståelser har jeg besluttet, i samråd med resten af bestyrelsen, at jeg fremadrettet vil erklære mig inhabil i enhver ansøgning, der vedrører Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet. Derudover har vi ændret i nogle af fondets interne processer med henblik på at sikre, at noget lignende ikke sker igen.”

Carlsbergfondets bestyrelse og dets medlemmer har ikke yderligere kommentarer til den pågældende sag.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.