Videnskab | Lidenskab - En aften om hekse

Publiceret:

06.07.2022

Aftenen står i heksens tegn, når Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Ny Carlsberg Glyptotek igen inviterer til Videnskab|Lidenskab. Det sker den 8. september kl. 18.30 som led i årets Golden Days-festival, der under titlen ’Queens’ kredser om markante kvindeskikkelser, som har sat et særligt aftryk på historien.

Efterårets første Videnskab|Lidenskab tager livtag med hekseri i forskellige afskygninger, når journalist Nynne Bjerre Christensen byder op til samtale med historiker Louise Nyholm Kallestrup og kunstner Rasmus Myrup om heksens mytologiske ophav, trolddomsafstraffelser og heksekunst.

Hør blandt andet om de fem vilde år fra 1617 til 1622, hvor over halvdelen af alle hekse, der nogensinde er blevet brændt i Danmark, blev henrettet på bålet. Og bliv klogere på heksens tætte forbindelse til naturen og på hvordan det kunstneriske arbejde med outsidere, hekse og afvigere kan genfortolke fænomenerne og give interessante indsigter i en nutidig sammenhæng.

Kallestrup og Myrup

Hvorfor var det så vigtigt at få udryddet hekse efter reformationen? Det er et af de spørgsmål, lektor Louise Nyholm Kallestrup er optaget af. Hun er institutleder på Institut for Historie på Syddansk Universitet og forsker i hekse og trolddomsafstraffelser. Kallestrup har tilbragt utallige timer i historiske arkiver i søgen efter viden om, hvordan man forfulgte og straffede mennesker, som blev anset for at bedrive trolddom og hekseri efter reformationen i Danmark. I denne tid kom der et stort fokus på det sande og det falske, det gode og det onde, og her trådte djævlen ind i billedet i den kristne kultur som selveste Guds modbillede. Troldfolk anså man for at bekende sig til djævlen, og derfor måtte de bekæmpes. Men hvordan beviste man så, at man ikke var heks? Og blev kvinder lettere lokket af djævlen? Disse og mange andre emner undersøger Kallestrup i sin forskning.

Rasmus Myrup er billedkunstner og uddannet på Det Fynske Kunstakademi i 2018. Han undersøger i sine værker den store fortælling om menneskets væren, evolution og historie med udgangspunkt i vores uadskillelige samhørighed med den naturlige verden. Myrup har i sin kunst blandt andet beskæftiget sig med mytologiske outsidere af forskellig art, der alle står heksen nær. Disse figurer, der i den danske og nordiske folketro er blevet fremstillet som afvigere, socialt udstødte fra samfundet, uforståelige og dermed truende, har blandt andet været kendetegnet af en helt særlig forbindelse til naturen – en forbindelse, som Myrup også trækker på og tematiserer. Ved at tage afsæt i outsidere som heksen og hendes sociale kreds reflekterer Myrup i sin kunst blandt andet over, hvordan disse figurer kan tale ind i vores samtid og genfortolkes ud fra et nutidigt perspektiv.

Om Videnskab|Lidenskab

Videnskab|Lidenskab er en samtalerække, der sætter videnskabsfolk og billedkunstnere i stævne over et aktuelt tema. Før og midtvejs i arrangementet er der gratis udskænkning af aftenens øl, der udvælges særligt til lejligheden af Carlsberg Laboratorium. Videnskab|Lidenskab foregår i Glyptotekets Festsal og er tilrettelagt af Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Ny Carlsberg Glyptotek.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.