Indkaldelse af forslag til modtagere af Carlsbergfondets Forskningspriser 2024

Publiceret:

12.01.2024

Carlsbergfondet uddeler hvert år to forskningspriser til hhv. en naturvidenskabelig og en humanistisk/samfundsvidenskabelig forsker, der har bidraget afgørende til grundforskningen og nyder stor videnskabelig anerkendelse. Priserne er på hver 2 mio. kr. Heraf gives 1,5 mio. kr. til forskningsaktiviteter, mens 500.000 kr. gives som en hædersbevisning.

Fra i dag og frem til den 19. februar 2024 modtager Carlsbergfondet forslag til, hvem der skal modtage priserne i 2024.

Alle forslag vil blive vurderet af en priskomité bestående af forskere fra både ind- og udland. Komitéen vil på baggrund af vurderingen indstille to forskere til modtagelse af priserne til Carlsbergfondets bestyrelse.  

Priserne vil blive overrakt den 4. september 2024 i forbindelse med Carlsbergfondets forskningsprisfest, der afholdes på Ny Carlsberg Glyptotek.

Vurderingskriterier

 • Kandidater, uanset nationalitet, skal være aktive forskere og ansat ved et dansk universitet/en dansk forskningsinstitution eller være en aktiv dansk forsker bosat i udlandet.
 • Kandidater skal have opnået fremragende videnskabelige resultater over en årrække, herunder bidraget til at ændre eller udfordre et videnskabeligt felt.
 • Kandidater skal være en videnskabelig rollemodel for yngre forskere.

Krav til forslagsstiller

 • Alle videnskabelige medarbejdere på mindst postdoc-niveau kan foreslå en kandidat.
 • Kandidater, som tidligere har været stillet i forslag, kan foreslås igen.
 • Det er ikke muligt at stille sig selv i forslag.

Formalia

Du indstiller dit forslag til kandidater til Carlsbergfondets Forskningspriser via vores elektroniske formular.

Vedhæft i forbindelse med dit kandidatforslag én samlet PDF med motivering (max 3 A4-sider eller 9.000 tegn) samt din kandidats CV og publikationsliste (seneste 5 år).

Alle kandidatforslag skal indsendes på engelsk.

Frist for at stille kandidater i forslag er 19. februar 2024.

Om Carlsbergfondets Forskningspriser

Carlsbergfondets Forskningspriser blev indstiftet i anledning af brygger J.C. Jacobsens 200-års fødselsdag i 2011.

Medlemmer af priskomitéen

 • Prof. Mette Birkedal Bruun, Københavns Universitet (forperson)
 • Prof. Gøsta Esping-Andersen, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
 • Prof. Anja Groth, Københavns Universitet
 • Prof. Peter Landrock, University of Cambridge
 • Prof. Klaus Müller-Wille, Universität Zürich