Prismodtager 2021 | Dorthe Berntsen

Publiceret:

05.09.2021

Motivering for tildeling af Carlsbergfondets Forskningspris 2021 til Dorthe Berntsen.

Hvad er hukommelse? Bliver erindringer behandlet og sorteret pænt og ordentligt, som var de hjernens museumsgenstande, eller er de snarere en samling uorganiserede stumper i vores mentale kuffert? Hvordan organiserer vi individuelt og socialt vores erindringer i fortællingen om vores livsforløb? Svarene på disse spørgsmål bringer os nærmere på en forståelse af begrebet identitet.

Professor i psykologi Dorthe Berntsen har banet nye veje ved at undersøge, hvorfor erindringer tilsyneladende lige pludselig kan dukke op, og hvordan den slags utilsigtede associative erindringsprocesser skal forklares ved at påvise, at de er almindelige, grundlæggende og overvejende positive, når vi skal huske vores fortid. Disse erindringer er til stede allerede i vores tidlige barndom, formodentlig før vi overhovedet bevidst kan hente dem frem.

Vores selvbiografiske hukommelse er vores evne til bevidst at huske begivenheder fra vores fortid. Men hvad sker der med vores selvbiografiske hukommelse, når vi er under ekstremt pres og stress? Dorthe Berntsens og hendes kollegers arbejde med PTSD og traumatiske erindringer har afsløret, hvordan traumatiske erindringer fungerer som referencepunkt for organisering af information i forhold til jeget, og hvorfor de er så vigtige for vores identitet og mentale helbred.

Det er højst relevante spørgsmål og emner for alle mennesker.

Sammen med kolleger fra Forsvaret udførte Dorthe Berntsen det første systematiske studie af PTSD og traumatiske erindringer blandt danske soldater, som var udsendt til kampzoner i Helmandprovinsen i Afghanistan i 2009. Soldaterne blev undersøgt fem gange af psykologteamet i en periode fra før udsendelsen over tiden i Afghanistan til efter hjemkomsten.

Dorthe Berntsen har belyst emnet selvbiografisk hukommelse ud fra et usædvanligt bredt og integreret perspektiv, hvor hun har kombineret neuropsykologi, klinisk psykologi, udviklingspsykologi, aldring, dyreadfærd og neurovidenskab. Det har gjort hende til rollemodel for gennemførelse af en reelt tværfaglig forskningsindsats.

Dorthe Berntsen har været leder af Dansk Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning siden åbningen i 2010, hvor hun har bragt studiet af den selvbiografiske hukommelse til nye niveauer. Dette kompetencecenter, som har det tiltalende navn CON AMORE, har samlet forskere med det formål at undersøge den selvbiografiske hukommelse hos dyr og mennesker fra barndom til sent voksenliv på tværs af forskellige kulturer hos både raske mennesker og mennesker med kliniske lidelser. Forskningen har påvist, at erindringer fra ungdommen bliver klarere med alderen.

Som et innovativt eksempel på vidensformidling har Dorthe Berntsen i samarbejde med Den Gamle By i Aarhus undersøgt, hvilken erindringseffekt en historisk lejlighed indrettet som et hjem fra 1950'erne kan have på ældre med demens. De ældre borgere kan besøge lejligheden og opleve et typisk boligmiljø fra deres ungdom, smage på typiske retter fra perioden, lytte til tidens musik og måske synge med på en populær sang i radioen. Dette er på ingen måde en kur, men det kan være gavnligt at genkalde sig lykkelige tider og føle en form for mening med livet.

Dorthe Berntsen har i sandhed forandret den psykologiske forskning, og hendes pionerarbejde vil blive husket i mange år både i og uden for Danmark.

Derfor får hun Carlsbergfondets Forskningspris 2021.

Medlemmer af priskomitéen

Forperson

  • Præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Marie Louise Nosch, professor, SAXO-Instituttet – arkæologi, etnologi, græsk & latin, historie, Københavns Universitet

Medlemmer

Internationale medlemmer inden for humaniora og samfundsvidenskab:

  • Joanna Story, professor i tidlig middelalderhistorie, Leicester Universitet, Storbritannien
  • Heinrich Detering, professor i moderne tysk litteratur og komparative litteraturstudier, Göttingen Universitet, Tyskland

Internationale medlemmer inden for naturvidenskab:

  • Carol Robinson, professor i kemi, Oxford Universitet, Storbritannien
  • Susanne Renner, professor i biologi, Washington Universitet i St. Louis, USA

Medlemmer der tidligere har modtaget Carlsbergfondets Forskningspris:

  • Andreas Roepstorff (2015), professor, direktør for Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet
  • Mette Birkedal Bruun (2017), professor i kirkehistorie, Københavns Universitet
  • Karl Anker Jørgensen (2017), professor i kemi, Aarhus Universitet
  • Poul Nissen (2018), professor i molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet