Prismodtager 2021 | Eske Willerslev

Publiceret:

05.09.2021

Motivering for tildeling af Carlsbergfondets Forskningspris 2021 til Eske Willerslev.

Hvor kommer vi fra som mennesker, og hvordan har vi udviklet os indtil dag? Hvilke sygdomme har fulgt os igennem årtusinder? Hvornår og hvorfor har vi vandret fra kontinent til kontinent? Dette er store og grundlæggende menneskelige spørgsmål, og evolutionsgenetiker Eske Willerslev bruger banebrydende videnskabelige metoder til at besvare dem. Han var den første til at sekventere og analysere genomet fra et forhistorisk menneske og den første til at sekventere og analysere genomet fra en australsk aboriginer.

Eske Willerslev er professor i evolutionsbiologi ved Københavns Universitet og Prince Philip Professor of Ecology & Evolution ved Cambridge University, Storbritannien. Han er ikke blot en af de mest kendte forskere i Danmark, men også internationalt anerkendt for sin spændende forskning i forhistorisk genetik.

Eske Willerslev har på mange måder forandret ikke kun sit eget forskningsfelt, forhistorisk genetik og evolutionsbiologi, men videnskaben som helhed. For 20 år siden viste han, hvordan det var muligt at ekstrahere forhistorisk DNA fra fossiler med henblik på at undersøge genetikken hos forhistoriske dyr. Derudover ekstraherede han DNA fra forhistoriske sedimentprøver og kunne dermed grundlægge og senere udvide feltet miljø-DNA. Dette åbnede op for et helt nyt spor inden for evolutionsøkologi – fra mikrobakterier til planter og pattedyr – både fra nutidige og forhistoriske sedimenter, ferskvands- og havmiljøer. Disse resultater gav genlyd i det internationale videnskabelige samfund og førte til både ny viden og nye metoder.

Eske Willerslev har i sin forskningsgruppe haft held til at samle arkæologi, økologi, medicin, genetik og biologi. Takket være denne enestående kombination kan han deltage i nutidens afgørende debatter om miljø, biodiversitet og klima, fordi hans laboratorieresultater og præcise fortolkninger kan give et langsigtet perspektiv.

Eske Willerslevs unikke akademiske profil er baseret på hans systematiske indsamling og analyse af fossiler, forhistoriske koprolitter, sedimenter og miljøprøver, som han har brugt til at opspore forhistorisk DNA med skelsættende sekventeringsmetoder. For 20 år siden var genetisk sekventering både eksperimentel og bekostelig. Under den igangværende pandemi har vi set, hvordan sekventering er blevet så pålidelig og tilgængelig, at Danmark nu bruger metoden på alle positive coronaprøver. For en generation siden var Eske Willerslev dog blandt de første danskere til at bruge disse teknikker og forbedre deres anvendelse inden for videnskaben og i samfundet generelt.

Eske Willerslev har oplært talrige unge forskere fra hele verden, som har søgt hans akademiske vejledning og inspirationsrige mentorskab. Mange af hans studerende er i dag dygtige forskningsledere på deres felt, hvilket cementerer hans store indflydelse på videnskaben. Han føler sig hjemme både i laboratoriet og på ekspeditioner til Grønland, Canada og Sibirien og er rollemodel for en ny generation af forskere med mange forskellige kompetencer. Respekt og omsorg for naturen og for oprindelige folk har fået Willerslev til aktivt at involvere lokale befolkninger tættere i forskningsprojekter og respektere deres dagsordener.

Med udgangspunkt i denne tværfaglige tilgang og den store mængde genererede data har Eske Willerslev og hans forskningsgruppe i de senere år kunnet omskrive menneskehedens historie ved at spore globale folkevandringer. Hans forskning inden for bakterieevolution har givet ham mulighed for at forklare spredningen af sygdomme som pest, hepatitis B og kopper i tid og rum. Dette illustrerer igen, hvorfor Eske Willerslevs forskning altid er særdeles relevant.

Derfor får han Carlsbergfondets Forskningspris 2021.

Medlemmer af priskomitéen

Forperson

  • Præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Marie Louise Nosch, professor, SAXO-Instituttet – arkæologi, etnologi, græsk & latin, historie, Københavns Universitet

Medlemmer

Internationale medlemmer inden for humaniora og samfundsvidenskab:

  • Joanna Story, professor i tidlig middelalderhistorie, Leicester Universitet, Storbritannien
  • Heinrich Detering, professor i moderne tysk litteratur og komparative litteraturstudier, Göttingen Universitet, Tyskland

Internationale medlemmer inden for naturvidenskab:

  • Carol Robinson, professor i kemi, Oxford Universitet, Storbritannien
  • Susanne Renner, professor i biologi, Washington Universitet i St. Louis, USA

Medlemmer der tidligere har modtaget Carlsbergfondets Forskningspris:

  • Andreas Roepstorff (2015), professor, direktør for Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet
  • Mette Birkedal Bruun (2017), professor i kirkehistorie, Københavns Universitet
  • Karl Anker Jørgensen (2017), professor i kemi, Aarhus Universitet
  • Poul Nissen (2018), professor i molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet