Prismodtager 2022 | Frederik Stjernfelt

Publiceret:

31.08.2022

Motivering for tildelingen af Carlsbergfondets Forskningspris 2022 til Frederik Stjernfelt.

Professor Frederik Stjernfelt er ikke blot en af verdens førende semiotikere. Han spænder også ubesværet over områder som videnskabsfilosofi, litterær teori, biosemiotik, idéhistorie og politisk filosofi. Desuden forsker han i krydsfeltet mellem ytringsfrihed, det offentlige rum, rettigheder, digitale medier, religion, videnskab og kommunikation.

Ud over sit store engagement i grundforskning påtager Frederik Stjernfelt sig gerne et beundringsværdigt ansvar for at formidle sine forskningsresultater til folk uden for universitetsverdenen – til samfundet generelt. Dermed viser han gang på gang, at hans forskning er relevant for samfundet, og at der ikke behøver at være en modsætning mellem specialiseret grundforskning og offentlig interesse og relevans.

Frederik Stjernfelt bruger sine akademiske evner til at sætte fokus på aktuelle problemer. Det ses bl.a. af hans samarbejde med den intellektuelle debattør og forfatter Jens Martin Eriksen om krigene i Eksjugoslavien og hans nylige interesse i, hvordan ytringsfriheden har det i moderne demokratier i lyset af presset fra radikale religiøse elementer, kulturelle bevægelser på både venstre og højre side af det politiske spektrum og på det seneste de betingelser, som techgiganterne påtvinger den digitale verden. Det var også derfor, han i 2017 sammen med juristen Jacob Mchangama blev tildelt Blixenprisen for ytringsfrihed.

I 2020 udgav Frederik Stjernfelt sammen med Ulrik Langen og Henrik Horstbøl det monumentale værk Grov Konfækt: Tre vilde år med trykkefrihed – 1770-73 for at markere 250-året for afskaffelsen af censuren i Danmark i 1770. Forfatterne modtog flere priser for værket.

Frederik Stjernfelts internationale renommé betyder, at han har modtaget invitationer fra universiteter mange steder på kloden, og i det akademiske år 2021-22 har han sammen med 10 andre forskere fra forskellige lande været på RWTH Aachen i Tyskland, hvor han har arbejdet på projektet ’Humanity Contested’.

Frederik Stjernfelt er en fremragende forsker, der dækker en bred vifte af fagområder og har solid erfaring med tværgående projekter. Han arbejder målrettet med koncepter og emner, som har stor betydning for humaniora og for samfundet som helhed, og han er i stand til at gøre sin forskning tilgængelig og relevant for et bredere publikum. Det betyder, at han ofte er en engageret deltager i den offentlige debat. Frederik Stjernfelt har været en af de primære drivkræfter bag studiet af semiotik og talefrihed. Han har et godt blik for originalitet. Han er den danske pendant til Italiens Umberto Eco, og der er i høj grad brug for ham netop nu, hvor talefriheden er så kraftigt under pres.

Medlemmer af priskomitéen

  • Marie Louise Nosch (forperson), præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og professor på SAXO-Instituttet, Københavns Universitet

Internationale medlemmer inden for humaniora og samfundsvidenskab:

  • Joanna Story, professor i tidlig middelalderhistorie, Leicester Universitet, Storbritannien
  • Heinrich Detering, professor i moderne tysk litteratur og komparative litteraturstudier, Göttingen Universitet, Tyskland

Internationale medlemmer inden for naturvidenskab:

  • Susanne Renner, professor i biologi, Washington Universitet i St. Louis, USA

Medlemmer, der tidligere har modtaget Carlsbergfondets Forskningspris:

  • Andreas Roepstorff (2015), professor, direktør for Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet
  • Mette Birkedal Bruun (2017), professor i kirkehistorie, Københavns Universitet
  • Karl Anker Jørgensen (2017), professor i kemi, Aarhus Universitet
  • Poul Nissen (2018), professor i molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet