Prismodtager 2023 | Anne-Marie Mai

Publiceret:

06.09.2023

Motivering for tildeling af Carlsbergfondets Forskningspris 2023 til Anne-Marie Mai.

Professor i nordisk litteratur, lic.phil. Anne-Marie Mai har ændret vores opfattelse af, hvordan litteraturhistorie kan undersøges og analyseres, og hun har på stærkeste vis kommunikeret dette i såvel sin undervisning som igennem medier til den brede befolkning.

Gennem sin karriere har Anne-Marie Mai skabt nye tilgange og forståelser af litteratur, ikke blot i Danmark og Norden, men i international sammenhæng. Anne-Marie Mai har ændret forståelsen af nyere perioder af dansk litteratur, hvor hun har identificeret en cæsur i midten af 1960erne og vist en ny strømning, der gjorde sig gældende. Hermed har hun forbundet ledende forfatterskaber på en ny måde og skabt begrebet ”Det formelle gennembrud”. Denne indsigt har bundet en række litterære bidrag i dansk litteraturhistorie sammen.

Opdagelsen har haft afgørende betydning for dansk og nordisk litteraturforskning, og i dag er ”Det formelle gennembrud” et anerkendt litteraturhistorisk periodebegreb, der betegner nyere dansk litteratur.

Anne-Marie Mai har løbende været optaget af, at litteraturforskningen skal være åben, interagerende - til tider aktivistisk - og samskabende med omverdenen. Her har hun et stærkt og meget bredt forfatterskab, hvor hun med udgangspunkt i sin forskning har udgivet både forskningslitteratur af meget stor faglig tyngde, men også til målgrupper langt ud over den akademiske verden og med en international modtagerskare.

Med udgangspunkt i projektet ”Uses of Literature”, som hun gennemførte med en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond sammen med professor Rita Felski, har hun udviklet nye tværvidenskabelige metoder til at analysere socialt litteraturforbrug med fokus på den personlige og samfundsmæssige funktion af litteraturen. Igen har Anne-Marie Mai været banebrydende og skabt nye forståelser, som efterfølgende har bredt sig inden for litteraturforskningen.

Udover stærke og banebrydende bidrag til dansk og international litteraturforskning har Anne-Marie Mais stærke engagement for at udbrede viden og indsigt i forskningen ført til flere vigtige forskningskommunikationstiltag. Her skal nævnes, at Anne-Marie Mai er vært og redaktør på Tv-programmet ”Årstidens bøger”, et litteraturprogram på nationalt TV. 

Anne-Marie Mai har udforsket litteratur som en institution, der består af forlag, marked, bogmesser, forfattere og bogklubber. Derved fanger hun læserens blik og undersøger litteraturen udefra.

Derudover har Anne-Marie Mai ydet et bredt bidrag til litteratur og kommunikation om litteratur. Bidrag som viser Anne-Marie Mais alsidighed. Her kan bl.a. nævnes: ”Hvor litteraturen finder sted”, en genfortælling af dansk litteraturhistorie med udgangspunkt i de steder, der har haft særlig betydning for forfatterne og litteraturen. Samt værket ”Nordisk Kvindelitteratur bind I – V”, som Mai er hovedredaktør af.

Et særligt innovativt og tværvidenskabeligt greb er hendes forskning og undervisning i ”Fortællingens medicin”, hvor medicinstuderende får bedre forståelse af patienter og deres pårørendes oplevelser i sundhedssystemet via litteraturens fortællinger.

Den internationalt anerkendte monografi ”Bob Dylan” om den amerikanske forfatter, sangskriver og nobelprismodtager er oversat til både engelsk og tysk, og har ført til, at Anne-Marie Mai er blevet udpeget som medlem af bestyrelsen for ”The Bob Dylan Archive” ved Tulsa University i USA.

Anne-Marie Mai har modtaget en række udmærkelser og priser som Søren Gyldendal Prisen og Blixenprisen. Derudover er hun bredt anerkendt med flere forskningskommunikationspriser.

Anne-Marie Mai har igennem sin karriere været utrolig produktiv og givet et markant aftryk på dansk og international litteraturhistorisk forskning med 56 fagfællebedømte artikler, 24 monografier, 127 bog-kapitler og en række øvrige bidrag til gavn for videnskaben og samfundet. Mange af hendes værker publiceres først på dansk og siden i engelsk og tysk oversættelse.

Siden 2014 har hun været medlem af Det Danske Akademi, hvor litteraturvidenskab og forfattere mødes.

Medlemmer af priskomitéen

  • Marie Louise Nosch (forperson), præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og professor på SAXO-Instituttet, Københavns Universitet

Internationale medlemmer inden for humaniora og samfundsvidenskab:

  • Joanna Story, professor i tidlig middelalderhistorie, Leicester University, Storbritannien
  • Karin Lisbeth Sanders, professor i skandinavisk litteratur, University of California, Berkeley

Internationale medlemmer inden for naturvidenskab:

  • Janne Blichert-Toft, forskningsdirektør ved CNRS, École Normale Supérieure de Lyon
  • Susanne Renner, professor i biologi, Washington University i St. Louis, USA

Medlemmer, der tidligere har modtaget Carlsbergfondets Forskningspris:

  • Andreas Roepstorff (2015), professor, direktør for Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet
  • Mette Birkedal Bruun (2017), professor i kirkehistorie, Københavns Universitet
  • Karl Anker Jørgensen (2017), professor i kemi, Aarhus Universitet
  • Poul Nissen (2018), professor i molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet