Prismodtager 2023 | Jens-Christian Svenning

Publiceret:

06.09.2023

Motivering for tildeling af Carlsbergfondets Forskningspris 2023 til Jens-Christian Svenning.

Professor, ph.d. Jens-Christian Svennings fagområder er biologi og økologi, og særligt Jens-Christian Svennings imponerende videnskabelige bidrag til de spirende videnskabelige discipliner ”makroøkologi” og ”global forandringsøkologi” er internationalt anerkendte.

Jens-Christian Svennings videnskabelige indsats har været banebrydende i vores forståelse af vegetationsdynamikker i forhold til diversitet blandt træer i Europa, særligt når det kommer til langtidspåvirkningen fra klimaændringerne. Jens-Christian Svenning har i væsentlig grad bidraget til vores forståelse af menneskets indflydelse på naturen. Det gælder både de akutte udfordringer, vi bliver mødt med i forhold til klimaforandringerne, og de langvarige fremtidige konsekvenser heraf. Jens-Christian Svenning har præget udviklingen af evolutionsmodeller til at estimere de millioner af år, som det vil tage at genoprette diversiteten blandt pattedyr som følge af klimaforandringerne.

Jens-Christian Svenning arbejder tværvidenskabeligt, hvor han med sin biologi-baggrund har samarbejdet med en række øvrige fag, herunder blandt andet områder inden for evolution, geografi og antropologi.

Jens-Christian Svennings forskningsfelt byder også på løsninger til at imødegå de store globale samfundsudfordringer, som klimaforandringerne har bragt. I samarbejde med en række europæiske kolleger har Jens-Christian Svenning derfor fremlagt metoder til at designe og implementere genopretning af den vilde natur.

I tillæg hertil har Jens-Christian Svenning forsket i, hvordan mennesker direkte præges og påvirkes af miljø- og klimaforandringer ved blandt andet at have undersøgt, at godt tre milliarder mennesker i 2070 vil blive alvorligt ramt og påvirket af hede, med mindre udledning af drivhusgasser bliver markant reduceret.

Igennem sin karriere har Jens-Christian Svenning haft fokus på at skabe det videnskabelige grundlag for at kunne forstå og agere i forhold til klimaforandringerne og biodiversitetskrisen. I den akademiske verden er Jens-Christian Svenning et videnskabeligt midtpunkt, der tiltrækker studerende og yngre forskere fra hele verden. Han er en anerkendt og afholdt underviser, som har vejledt mange såvel bachelorprojekter og kandidatspecialer som ph.d.-studerende og postdocs. Det inspirerende og dynamiske forskningsmiljø, som Jens-Christian Svenning har etableret, er internationalt kendt og tiltrækker postdocs fra hele verden. Senere i 2023 blomstrer det videre i regi af Svennings nye grundforskningscenter ECONOVO.

Jens-Christian Svenning udviser et imponerende engagement i den offentlige debat om klima og klimaforandringer. Han optræder i medier, han deltager i offentlige møder og debatter, han holder foredrag, og han er udpeget til en række ekspertgrupper og paneler, der beskæftiger sig med klimaforandringer og miljø. Hans engagement udfolder sig særligt, når hans forskningsresultater kommer i spil til at løse store samfundsudfordringer.

Jens-Christian Svenning har imponerende 490 fagfællebedømte artikler i anerkendte tidsskrifter, hvoraf tre er i Nature og fire i Science. Han har modtaget internationale anerkendelser og priser for sine fremragende videnskabelige bidrag og for at tilvejebringe afgørende viden, indsigt og løsninger til samfundet i forhold til klimakrisen.

Jens-Christian Svenning er på alle områder et videnskabeligt kraftcenter med et meget stort engagement i videnskab, undervisning og samfundet.

Medlemmer af priskomitéen

  • Marie Louise Nosch (forperson), præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og professor på SAXO-Instituttet, Københavns Universitet

Internationale medlemmer inden for humaniora og samfundsvidenskab:

  • Joanna Story, professor i tidlig middelalderhistorie, Leicester University, Storbritannien
  • Karin Lisbeth Sanders, professor i skandinavisk litteratur, University of California, Berkeley

Internationale medlemmer inden for naturvidenskab:

  • Janne Blichert-Toft, forskningsdirektør ved CNRS, École Normale Supérieure de Lyon
  • Susanne Renner, professor i biologi, Washington University i St. Louis, USA

Medlemmer, der tidligere har modtaget Carlsbergfondets Forskningspris:

  • Andreas Roepstorff (2015), professor, direktør for Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet
  • Mette Birkedal Bruun (2017), professor i kirkehistorie, Københavns Universitet
  • Karl Anker Jørgensen (2017), professor i kemi, Aarhus Universitet
  • Poul Nissen (2018), professor i molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet