Jens Hjorth

Bestyrelsesmedlem

Professor, cand.scient. ph.d. Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet (Naturvidenskab). Født den 22. december 1964. Indvalgt 2022, nuværende valgperiode udløber 2026.

Andre hverv: 

  • Carlsbergfondets Forskerboliger A/S, bestyrelsesmedlem
  • Faxehus ApS, bestyrelsesmedlem
  • CF Komplementarselskab ApS, bestyrelsesmedlem
  • Dantes Plads 3 P/S, bestyrelsesmedlem
  • Carlsberg Akademi P/S, bestyrelsesmedlem
  • Ny Kongensgade 20 P/S, bestyrelsesmedlem
  • Tuborgfondet, bestyrelsesmedlem
  • Carlsberg Mindelegat, bestyrelsesmedlem
  • Professor Johs. Pedersen og hustru Thora, født Gertz' Legat, bestyrelsesmedlem
  • Carlsberg Laboratoriums tilsynskomité, medlem

Udpeget fra den naturvidenskabelige klasse af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i henhold til fondets fundats.

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja

Beholdning af aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: Ingen