Kim Ryholt

Bestyrelsesmedlem

Professor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet (Humaniora). Født den 19. juni 1970. Indvalgt 2024, nuværende valgperiode udløber 2028. 

Andre hverv: 

  • Carlsbergfondets Forskerboliger A/S, bestyrelsesmedlem

  • Faxehus ApS, bestyrelsesmedlem

  • CF Komplementarselskab ApS, bestyrelsesmedlem
  • Dantes Plads 3 P/S, bestyrelsesmedlem
  • Carlsberg Akademi P/S, bestyrelsesmedlem
  • Ny Kongensgade 20 P/S, bestyrelsesmedlem
  • Carlsberg Mindelegat, bestyrelsesmedlem

  • Professor Johs. Pedersen og hustru Thora, født Gertz' Legat, bestyrelsesmedlem

  • Ny Carlsberg Glyptotek, bestyrelsesmedlem

  • Dansk Ægyptologisk Forskningsfond, bestyrelsesmedlem

Udpeget fra humaniora af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i henhold til fondets fundats.

Anses medlemmet for uafhængigt: Ja

Beholdning af aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: Ingen