Tidslinje for brygger Carl Jacobsen

Publiceret:

26.03.2024

1842: Carl bliver født

J.C. Jacobsens søn, Carl Jacobsen, bliver født d. 2. marts.

1862-1870: Carl Jacobsens rejser

Carl Jacobsen foretager første rejse med begge forældre til Italien, i 1851 til NordItalien, og i 1859 rejser han med lærer til Tyskland, Schweitz og Frankrig. 2. rejse til Italien foretages i 1862 med faderen J.C. Jacobsen (Carl Jacobsen besøgte i alt Italien 18 gange). Senere drager han på en fire-årig uddannelsesrejse til ledende bryggerier i udlandet.

1871: Ny Carlsberg bryggeri stiftes

J.C. Jacobsen opfører et bryggeri på Carlsberggrunden ved siden af sit eget bryggeri, som Carl Jacobsen forpagter. Hermed stifter Carl Jacobsen Ny Carlsberg bryggeriet.

1874: Carl Jacobsen bliver gift med Ottilia Stegmann

Den 24. september gifter Carl Jacobsen sig med Ottilia Stegmann, datter af Lorenz Conrad Carl Stegmann, som er dansk købmand bosiddende i Edinburgh, Skotland. De får otte børn.

1882: Oprettelsen af Ny Carlsberg Glyptotek

Carl Jacobsen opretter Ny Carlsberg Glyptotek på Carlsberg i Valby, da hans personlige samling blev for stor til at have i deres hjem. Han åbner sin privatsamling for publikum d. 5. november, for at andre også skal have glæde af kunstværkerne. Kunstværkerne er opstillet i hans vinterhave og museet udvides derefter trinvis.

1887: J.C. Jacobsen dør

Faderen J.C. Jacobsen dør på en fælles familietur til Rom. Carlsbergfondet bliver ejer af Gl. Carlsberg.

1888: Glyptoteket

Et gavebrev om Ny Carlsberg Glyptoteks overdragelse til byen København udfærdiges og udvides i 1899.

1897: Glyptoteket

Glyptoteket, tegnet af arkitekt Vilhelm Dahlerup, opføres på Dantes Plads og indvies den 1. maj. Carl Jacobsen skænker sin omfattende kunstsamling til Glyptoteket, og navnet bliver ”Ny Carlsberg Glyptotek".

1902: Ny Carlsbergfondet

Ny Carlsbergfondet oprettes. Den 20. januar underskriver Carl Jacobsen og Ottilia Jacobsen et skøde, hvorved de overdrager Ny Carlsberg Bryggeri til Carlsbergfondet. Overskuddet fra bryggeriet skal hermed gå til det samtidigt oprettede Ny Carlsbergfondet, som har til formål at fremme kunstens betydning i det danske samfund med den overbevisning, at kunst kan berige menneskelivet og vores verden.

1906: Glyptoteket

Hack Kampmann tegner en tilbygning til Ny Carlsberg Glyptoteket, som bliver indviet den 27. juni 1906.

1906: Carlsberg Bryggerierne

De to bryggerier, Gamle og Ny Carlsberg Bryggeri, slås administrativt sammen og kaldes nu Carlsberg Bryggerierne. Carl Jacobsen bliver overdirektør for selskabet.

1914: Bryggeren dør

Carl Jacobsen dør den 11. januar på Frederiksberg. Han blev 71 år gammel.

1862-1870

Carl Jacobsens rejser

Carl Jacobsen foretager første rejse med begge forældre til Italien, i 1851 til NordItalien, og i 1859 rejser han med lærer til Tyskland, Schweitz og Frankrig. 2. rejse til Italien foretages i 1862 med faderen J.C. Jacobsen (Carl Jacobsen besøgte i alt Italien 18 gange). Senere drager han på en fire-årig uddannelsesrejse til ledende bryggerier i udlandet.

1871

Ny Carlsberg bryggeri stiftes

J.C. Jacobsen opfører et bryggeri på Carlsberggrunden ved siden af sit eget bryggeri, som Carl Jacobsen forpagter. Hermed stifter Carl Jacobsen Ny Carlsberg bryggeriet.

1874

Carl Jacobsen bliver gift med Ottilia Stegmann

Den 24. september gifter Carl Jacobsen sig med Ottilia Stegmann, datter af Lorenz Conrad Carl Stegmann, som er dansk købmand bosiddende i Edinburgh, Skotland. De får otte børn.

1882

Oprettelsen af Ny Carlsberg Glyptotek

Carl Jacobsen opretter Ny Carlsberg Glyptotek på Carlsberg i Valby, da hans personlige samling blev for stor til at have i deres hjem. Han åbner sin privatsamling for publikum d. 5. november, for at andre også skal have glæde af kunstværkerne. Kunstværkerne er opstillet i hans vinterhave og museet udvides derefter trinvis.

1887

J.C. Jacobsen dør

Faderen J.C. Jacobsen dør på en fælles familietur til Rom. Carlsbergfondet bliver ejer af Gl. Carlsberg.