Video: DNA i luften sladrer om dyrs tilstedeværelse

Foto: Christina Lynggaard

Publiceret:

10.10.2023

Månedens Forsker #9 2023: Kristine Bohmann. På næsten Georg Gearløs-manér har et forskningshold fra Københavns Universitet ledet af lektor Kristine Bohmann bygget en luftsuger, der kan opsamle dyrs DNA fra luften. DNA-sporene sætter sig på sugerens filtre, hvorefter de kan analyseres og bidrage til at kortlægge hvilke dyrearter, der befinder sig hvor. 

Hidtil har det været tidskrævende og omkostningstungt at undersøge sammensætningen af dyrearter i bestemte områder. Med værktøjet kan både forskere og naturforvaltere lettere følge og kortlægge biodiversiteten - og dermed bl.a. få indsigt i forekomsten af invasive dyrearter og eventuel tilbagekomst af truede dyrearter.

Nynne Bjerre Christensen er vært.

VIDEO

Carlsbergfondet portrætterer hver måned en forsker, der har modtaget støtte fra fondet. I tekst, billeder, podcast og video dirker vi sammen med forskerne selv store som små erkendelser op. Vi åbner døren på klem til forskningens ’maskinrum’, hvor alt fra de vildeste opdagelser til de største ambitioner udfolder sig.

Gå på opdagelse med Månedens Forsker