Video: Hvordan er havets økosystemer påvirket af klimaforandringer?

Publiceret:

27.01.2022

Månedens Forsker #1 2022: Katherine Richardson. Professor Katherine Richardson bruger de fleste forskningstimer på at blive klogere på, om der er en sammenhæng mellem økosystemstrukturer hos de bittesmå planter i havet og klimaforandringer. Hun og hendes forskningsteam i Research Centre on Ocean, Climate and Society har nemlig indsigt og data, der tyder på, at havets bittesmå planter også har været vigtige aktører i forhold til klimaforandringerne.

Disse udforsker de konkret ved hjælp af borekerneprøver fra havbunden, som blev indsamlet på et togt i sommeren 2021. Gennem analyser i laboratoriet kan forskerne datere kernerne og analysere det dna, der stadig er inde i de levende organismer.

Formålet er at finde frem til, hvilke typer organismer, der var i havet dengang, hvor den del af havkernen blev dannet. Ifølge Katherine Richardson er naturens reaktion på klimaforandringer den samme uanset om forandringerne er menneskeskabte eller naturskabte. Så for forskerne er det et spørgsmål om at prøve at forstå, hvordan naturen reagerer på især livet/dynamikker i havet, men også på hvordan den reagerer på dynamikker på landjorden.

For at få mere klarhed over, hvordan naturen har responderet på klimaforandringer igennem Jordens historie, undersøger forskerne far Københavns Universitet blandt andet sedimentkerner udboret i søer.

Nynne Bjerre Christensen er vært.

VIDEO

Carlsbergfondet portrætterer hver måned en forsker, der har modtaget støtte fra fondet. I tekst, billeder, podcast og video dirker vi sammen med forskerne selv store som små erkendelser op. Vi åbner døren på klem til forskningens ’maskinrum’, hvor alt fra de vildeste opdagelser til de største ambitioner udfolder sig.

Gå på opdagelse med Månedens Forsker