Video: Trusselsbeskeder og truslers sprog

Publiceret:

28.02.2022

Månedens Forsker #2 2022: Tanya Karoli Christensen. Det er fælles for alle slags trusler, at de skal kunne skræmme modtageren. Nogle trusselsbeskeder er meget eksplicitte, og andre er mere subtile i sprogbruget. Tanya Karoli Christensen er sprogforsker og har gennem længere tid forsket i trusselsbreve.

Meget tyder på, at de meget eksplicitte og udpenslede trusler, der beskriver hvilken form for skade, afsenderen har til hensigt at forvolde, virker mest skræmmende på modtageren. Men samtidig viser forskningen også, at det ofte er de mere subtile trusselsbeskeder, som reelt er farligst. Der sker nemlig oftere en konkret skadelig handling efterfølgende, når indholdet har en subtil karakter. Som fx ved brugen af ’vi ved, hvor du bor’ end i tilfælde, hvor afsenderen fx udpensler en trussel med ’jeg slår dig ihjel’.

Tanya Karoli Christensen fra Københavns Universitet har i en årrække forsket i det retslingvistike sprogfelt med fokus på at undersøge sprogligt fremsatte trusler. Et forskningsområde, der blandt andet har givet hende utallige indsigter i fx bevismaterialer i retssager, hvilket også har betydet, at hun er blevet indkaldt som ekspert i trusselsbeskeder i retssager.

Nynne Bjerre Christensen er vært.

VIDEO

Carlsbergfondet portrætterer hver måned en forsker, der har modtaget støtte fra fondet. I tekst, billeder, podcast og video dirker vi sammen med forskerne selv store som små erkendelser op. Vi åbner døren på klem til forskningens ’maskinrum’, hvor alt fra de vildeste opdagelser til de største ambitioner udfolder sig.

Gå på opdagelse med Månedens Forsker