Cæsars Forum-udgravningen: Dele af Alessandrino-kvarteret kortlagt

Fotogrammetrisk model af Alessandrino-kvarterets underkonstruktioner. Illustration: Giovanni Murro og Cæsars Forum-projektet. Foto: Alinari Archives

Publiceret:

05.11.2020

Tags:

Forskerholdet bag udgravningen af Cæsars Forum i Rom, der er støttet af Carlsbergfondet og Aarhus Universitets Forskningsfond, har for første gang systematisk dokumenteret resterne af dele af Alessandrino-kvarteret, der blev ødelagt under Mussolinis regime. Resultaterne udgør afgørende brikker i fortolkningen af kvarteret, dets socioøkonomiske baggrund og plads i den romerske byhistorie.

Hvordan varetager man bedst muligt arkæologisk feltarbejde i en kompleks moderne storby som Rom? I en ny videnskabelig artikel “Practicing Urban Archaeology in a Modern City: The Alessandrino Quarter of Rome” fremlægger forskerholdet bag Cæsars Forum-projektet nye resultater fra udgravningen af det unikke historiske site i hjertet af Rom. Desuden beskriver de, hvordan de intensivt har arbejdet med arkæologiske ’best practice’-strategier før og under den første fase af udgravningerne.

Forskerholdet består af centerleder og professor på Aarhus Universitet Rubina Raja, Jan Kindberg Jacobsen fra Det Danske Institut i Rom og Dott. Claudio Parisi Presicce fra Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali i samarbejde med postdoc Sine G. Saxkjær fra Center for Urban Network Evolution (UrbNet) og Giovanni Murro fra Det Danske Institut i Rom. Deres resultater er netop publiceret i det prestigefyldte internationale tidsskrift Journal of Field Archaeology.

Alessandrino-kvarteret i ’high definition’

Nedrivningen af Alessandrino-kvarteret og opførelsen af Via dell’ Impero i 1933. Foto: Alinari Archives.

I første fase af projektet har forskerne udgravet og for første gang systematisk dokumenteret resterne af en del af Alessandrino-kvarteret, der blev revet ned under Mussolinis regime. Kvarteret var et boligkvarter, der blev opført i slutningen af det 16. århundrede e.v.t. og husede omkring 1000 romerske familier frem til Mussolinis rydning i forbindelse med opførelsen af paradevejen Via dell-Impero (i dag Via dei Fori Imperiali) centralt i Rom.

Alessandrino-kvarteret har længe udgjort et overset kapitel i Roms urbane historie. Frem til i dag har de eneste kilder til viden om boligkvarteret været historisk kartografisk materiale i tillæg til brogliardi optegnelser, dvs. de romerske ejendomsregistre, samt et begrænset antal samtidige gadefotografier. Disse har imidlertid ikke kunnet give et fyldestgørende indblik i detaljer omkring konstruktioner og byggematerialer brugt i boligkvarteret. 

I den første udgravningsfase har Cæsars Forum-projektet udvidet den nuværende forståelse af og viden om Alessandrino-kvarteret ved at benytte en ’high-definition’-tilgang, hvor man ser på bestemte materialegrupper eller stratigrafiske sektioner i meget stor detaljegrad. Således har projektet detaljeregistreret alle tilgængelige data. Dette inkluderer alt fra mørtelkomposition til murværkstype og gulvbelægninger, som er fundet og dokumenteret i de nye udgravninger. Disse elementer, der som enkeltstående detaljer måske kan synes af mindre betydning, udgør tilsammen afgørende brikker i fortolkningen af kvarteret, dets socioøkonomiske baggrund og plads i den romerske byhistorie.

Udgravningerne i Rom bliver til 3D-modeller

Rådata gøres tilgængelig

Forskerholdets videnskabelige artikel omhandler også de udgravnings- og datadelingsstrategier, som Cæsars Forum-projektet har implementeret under den indledende fase af udgravningerne. Disse sigter efter at opfylde de internationale FAIR-kriterier (FAIR står for Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability) vedr. Open Access og Open Data-deling samt publicering af forskningen generelt.

Det indebærer blandt andet, at man lægger projekters rådata frem for andre forskere - og på sigt også for den bredere befolkning. Cæsars Forum-projektet har allerede gjort en 3D-model af det udgravede område og data bag modellen frit tilgængelig på platformen FigShare. Modellen er baseret på såkaldt fotogrammetrisk billedmateriale fra udgravningerne, hvor man tager en lang række billeder fra forskellige vinkler og derudfra udarbejder et billede i 3D. Modellen vidner om det detaljerede dokumentationsarbejde, der praktiseres i de nye udgravninger på Cæsars Forum.

Billeder fra den første udgravningsfase. Foto: Giovanni Murro og Cæsars Forum-projektet

Om Cæsars Forum-projektet

Anlæggelsen af Cæsars Forum blev påbegyndt i 54 f.v.t. af Cæsar selv og udgjorde en udvidelse af den hidtil vigtigste plads i det antikke Rom – Forum Romanum. Men allerede før opførelsen af Cæsars Forum var området blevet brugt til bl.a. begravelser i den sene Bronzealder og tidlige Jernalder (11.–10. århundrede f.v.t.). Cæsars Forum-projektet, som er støttet af Carlsbergfondet siden 2017 og af Aarhus Universitets Forskningsfonds Flagship Grant siden 2019, undersøger den urbane udvikling i det centrale Rom fra nutiden helt tilbage til før byens spæde begyndelse. Det svarer til en periode på mere end 3000 år.

Cæsars Forum-projektet er et dansk-italiensk samarbejde mellem Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Det Danske Institut i Rom og Centre for Urban Network Evolutions (Aarhus Universitet).

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.