Dyk ned i Diplomatarium Danicum og bliv klogere på Margrete den Første og ’den falske Oluf’

Radering af Dronning Margretes monument i Roskilde Domkirke. Udført af kunstner Jacob Kornerup (1825–1913) i 1851.

Publiceret:

08.10.2021

Tags:

Siden 1932 har Carlsbergfondet støttet udgivelsen af kilder til dansk middelalderhistorie i databasen Diplomatarium Danicum. Takket være et møjsommeligt arbejde med dokumenterne, der for en stor dels vedkommende er blevet gjort tilgængelige online, kan alle nu frit læse med i nogle af de centrale kilder til blandt andet begivenhederne omkring ’den falske Oluf’, som skildres i filmen ’Margrete den Første’.

Den falske Oluf var en mand, som i 1402 udgav sig for at være Oluf Håkonsson – dronning Margrete den 1.’s søn, konge af Danmark og Norge - der døde som 17-årig i 1387.

I 1402 havde Danmark, Norge og Sverige for længst fået en ny og fælles konge, Erik af Pommern, som regerede under sin adoptivmoders, Margretes, myndige og kyndige opsyn.

Sagen om den falske Oluf var potentielt meget farlig for både Margrete og Erik af Pommern, der netop på denne tid forhandlede med England om et ægteskab mellem Erik og den engelske prinsesse Filippa. Det ægteskab stod nu på spil – samt muligvis endda den nordiske unions fremtid.

Læs mere om den historie i bunden af artiklen.

Gå i dybden i Diplomatarium Danicum

Den dramatiske historie skildres i den aktuelle film ’Margrete den Første’. Og har du appetit på flere detaljer og perspektiver, end filmen præsenterer om sagen, kan du dykke ned i det omfattende arkiv Diplomatarium Danicum, der blev oprettet i 1932 med støtte fra Carlsbergfondet.

Heri findes en lang række vigtige kilder til Danmarks middelalderhistorie i tekstkritisk udgave. Kilderne, der omfatter alle kendte breve og aktstykker, ligger i vidt omfang frit tilgængelige online på både deres originalsprog (latin, gammeldansk, nedertysk m.m.) og i nudansk oversættelse.

”Det kolossale kildemateriale, der er udgivet i Diplomatarium Danicum, udgør simpelthen rygraden i udforskningen af dansk middelalderhistorie. Og det har også stor betydning for vores forståelse af Nordens og Østersøområdets historie i middelalderen. Det er derfor dejligt, når der - som nu med filmen Margrete den Første - opstår en anledning til at kigge i dokumenterne. Også for folk, der ikke er professionelle historikere,” siger Karen Skovgaard-Petersen, der er direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som redigerer og udgiver Diplomatarium Danicum.

Magrete den Første.

Oplysninger om dresscode, security, catering

Diplomatarium Danicum kan man blandt andet se den første henvendelse fra nordisk side til Den Tyske Orden med ønsket om udlevering af "den falske Oluf". Man kan også se de kilder, der dokumenterer Hansestædernes interne drøftelser af sagen, Den Tyske Ordens udlevering af Oluf samt de engelske forhandleres omtale af hans grusomme endeligt, da han bliver dømt til døden og smidt på bålet.

Dokumenterne bekræfter overordnet flere enkeltheder i Johann von Posilges beretning på nedertysk, der er den mest udførlige kilde til historien.

Forud for begivenheden er gået Filippas vielse pr. stedfortræder til Erik af Pommern samt hendes indsættelse som dronning af Danmark, Norge og Sverige, hvilket er dokumenteret i et samtidigt brev.

Forberedelserne til Filippas rejse til sit rigtige bryllup i Lund blev meget omfattende, og arrangementerne vedrørende transporten, security, dresscode, gaver og udstyr samt catering generelt kan også følges i detaljer.

Det komplekse forhold mellem Erik af Pommern og Margrete kan følges i en instruks, som hun gav ham inden en rejse til Norge, hvor han for første gang skulle optræde på egen hånd. Den giver samtidig et fascinerende indblik i, hvorledes en konge i det daglige udøvede sin kongemagt.

Om Diplomatarium Danicum

Diplomatarium Danicum udgiver kilderne til Danmarks historie i middelalderen i tekstkritisk udgave og i nudansk oversættelse.

De fleste tekster, de såkaldte diplomer, har juridisk indhold og handler om køb og salg af fast ejendom, andre handler om forholdet til landene omkring os og om kirkens indflydelse på dagligdagen. Tilsammen tegner de et alsidigt billede af datidens samfund og verdenssyn.

Teksterne er rige på oplysninger om danskerne, både i Danmark og i Europa, og er skrevet på latin, tysk og dansk.

Det er endnu ikke hele Diplomatarium Danicum, der ligger frit tilgængeligt online. Men der arbejdes på sagen, og håbet er, at projektet er afsluttet om cirka to år.

Carlsbergfondet har støttet Diplomatarium Danicum siden 1932 og frem til 2021. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der udgiver databasen, vil fremover videreføre arbejdet på blandt andet en bevilling fra A.P. Møller Fonden, der skal bruges på at digitalisere de dele af Diplomatarium Danicum, som endnu kun foreligger i trykt form.

Historien om en mand, der udgav sig for at være konge af Sverige og Danmark

I dette år (1402, red.) hændte noget mærkeligt i landet Preussen. Der var en fattig, svagelig mand, som havde taget ophold i en landsby ved Graudenz. Han var kommet ind i landet udefra. Her fandt nogle købmænd ham og spurgte ham, om han ikke var kendt i Danmark; han lignede nemlig kong Oluf meget. Han erklærede, at han ikke var kong Oluf. Derefter drog de derfra, men bragte andre med sig tilbage og tiltalte ham som deres herre, kongen af Danmark og Norge. Nu var det sket 16 år forinden, at de førskrevne kongerigers dronning, dronning Margrete, havde en søn, som hun havde ladet forgive, og på grund af denne hændelse opstod det rygte, at denne person var kong Oluf, og at han var stukket af, og at en anden var blevet forgivet i hans sted, og at han altså var sluppet derfra. Det erfarede en borger fra Graudenz kaldet Tyme von der Nelow, og han tog ham med hjem og var meget god imod ham, og en del købmænd fra landene Danmark og Norge kom derhen og førte ham til Danzig, for at hele folket kunne hylde ham som en konge, og de viste ham stor ære og lagde alt, hvad han ville have, for hans hånd i håbet om, at han ville gøre dem gengæld herfor. Og en herold kom til ham, som udstyrede ham med alle ting, og herolden lod et segl gravere til ham, under hvilket han skrev, og derpå sendte han bud til dronningen af Danmark om, at han var hendes søn, og at han var kommet til Preussen, og at han gerne ville være forblevet fattig resten af sit liv, hvis altså ikke paven havde tvunget ham til at fordre sine lande og riger tilbage. Derpå sendte dronningen agtværdige udsendinge til Preussen, for at anmode om, at man sendte ham til hende, thi var han hendes søn, ville hun gerne holde ham for sin søn. Derpå holdt højmesteren råd om sagen, og han sendte ham da med flere ordensherrer over til Kalmar til dronningen; og her blev han fundet falsk i alle sager, thi han var ikke født i landet, ej heller kunne han tale sproget; og han bekendte offentligt, at han var født i en landsby ved Eger, og at hans far havde heddet Wolf og hans mor Margrete. Og når nu disse købmænd og folkene fra Danzig havde holdt ham for en konge efter heroldens anvisninger, og når nu de havde givet ham alt, hvad han havde behøvet, så måtte han også opfatte sig selv som en konge, når nu mange folk havde kastet sig ned for ham, som alle havde opfattet ham som en konge. Derpå lod dronningen ham føre til Skåne, hvor købmændene fra mange lande havde deres lejr, og efter at han selv havde erkendt sin skyld, blev han dømt til døden. Derpå blev der lavet et meget stort bål, og alle de breve, som han havde sendt til dronningen som hendes søn, blev hængt på ham, og han fik en krone sat på hovedet, og han blev stillet op foran alle folk og kastet på bålet og brændt; og alle de klenodier, som han havde haft på sig, blev givet til et kloster, således at klenodiernes rette ejermænd dér kunne kræve dem tilbage. Dronningen ville ikke have noget som helst af det, som han havde haft, med undtagelse af seglet, som han havde ladet udfærdige; det tog hun, og hun lod det slå i stykker og ødelægge. Scriptores Rerum Prussicarum, bind III, udgivet af Strehlke mfl., Leipzig 1866, side 260-261.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.