Indlandsisen vil smelte hurtigere frem mod 2100 end hidtil antaget

Publiceret:

09.11.2022

Tags:

Et nyt videnskabeligt studie gennemført med støtte fra Carlsbergfondet viser, at nuværende forudsigelser af Indlandsisens afsmeltning frem mod år 2100 er kraftigt underestimeret. Ifølge studiet, der netop er publiceret i tidsskriftet Nature, vil der forsvinde seks gange mere is fra Nordøstgrønland end hidtil antaget.

Isen forsvinder med stadig større hast fra Grønlands smeltende gletsjere med drastisk stigning i det globale havniveau til følge. Nu viser nye forskningsresultater, som netop er offentliggjort i tidsskriftet Nature, at de eksisterende modeller kraftigt undervurderer, hvor meget is der vil forsvinde fra Indlandsisen i løbet af det 21. århundrede.

Studiet, der bærer titlen ”Extensive inland thinning and speed-up of North-East Greenland Ice Streamer”, er baseret på en kombination af modellering og observationer fra satellit. Desuden er der anvendt data indsamlet fra et netværk af GPS-stationer placeret helt op til 200 kilometer inde på den nordøstgrønlandske isstrøm. Et område, der er et af Jordens mest utilgængelige og ufremkommelige på grund af sprækker i isen, som ofte er dækket af nyfalden sne. Der findes derfor kun få GPS-stationer i området, som kan bruges til at fin-tune de modeller, der bruges til at fremskrive, hvor meget is der vil smelte frem til år 2100.

Afsmeltning i randen afspejler tab af is langt inde i Indlandsisen

Det er netop brugen af GPS-data, der nu gør det muligt for forskerne at følge afsmeltningen i både isranden og dybt inde i Indlandsisen. Det er afgørende, fordi det viser sig, at accelerationen af den flydende is forplanter sig dybt inde i iskappen og får den til at smelte flere hundrede kilometer fra kysten. Ændringer ved fronten forårsager altså afsmeltning dybt inde ved centrum af iskappen.

”Vores data viser, at den tilbagetrækning og afsmeltning af gletsjerne, som vi ser ved fronterne, når langt ind i hjertet af Indlandsisen”, fortæller leder af studiet, professor ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Space Shfaqat Abbas Khan, der allerede tilbage i 2014 modtog en bevilling fra Carlsbergfondet til etablering af GPS-stationer på Indlandsisen.

”Vi kan se, at hele nordøst-bassinet mister is. Hvert år trækker isen sig tilbage og forsvinder ud i havet. Det vil den fortsætte med de kommende årtier og århundreder. Med de nuværende klimaændringer er det svært at forestille sig, hvordan denne proces kan stoppe”, forklarer han videre.

Isbjerg på forsiden af den enorme Zachariae Isstrøm-gletsjer i det nordøstlige Grøndland. Foto: Nicolaj K Larsen, Globe Institute

Havstigning på op imod 15 millimeter i det 21. århundrede

Studiets beregninger viser konkret, at den nordøstgrønlandske isstrøm vil miste seks gange mere is end hidtil beregnet frem mod år 2100. Det betyder, at afsmeltningen vil forårsage en havniveaustigning på mellem 13,5 og 15,5 millimeter. Det svarer til hele Indlandsisens massetab i løbet af de seneste 50 år.

Når eksisterende modeller for fremskrivninger er underestimeret i forhold til de nye resultater, hænger det sammen med, at de primært er baseret på observationer foretaget ved randen af Indlandsisen, hvor det er let at indsamle data. Takket være de nye data, som er indsamlet fra forskellige kilder, kan der nu laves mere realistiske fremskrivninger af den globale havstigning frem til år 2100. Det er vigtigt, fordi tendensen i Nordøstgrønland også synes at være gældende andre steder i Grønland og Antarktis.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.