Månedens Forsker Ida Nicolaisen

Ida Nicolaisen har været en bærende kraft I dansk nomadeforskning gennem mere end et halvt århundrede. Månedens Forsker #1 2023.

Publiceret:

02.02.2023

Antropolog Ida Nicolaisen var kun 23 år, da hun drog af sted på kamelryg i det vestafrikanske land Chad for at opspore og studere et ukendt jægerfolk ved navn Haddad. Siden har hun gennemført studier blandt nomadefolket Tuaregerne i Sahara og fra 1973 blandt Punan Bah-folket i Borneos regnskov - et arbejde som fortsat pågår. I 2016 afsluttede Ida Nicolaisen udgivelsen af 15 store bind om dansk nomadeforskning under titlen 'The Carlsberg Foundation's Nomad Research Project'.

Jeg har altid været uhelbredelig nysgerrig på verden omkring mig, også den dag i dag. Og der blev heldigvis ikke sat mange grænser for min udfoldelse, da jeg var barn. Jeg var fem år, da jeg begyndte at strejfe omkring i naturen alene i Rørvig. Siden kom interessen for historie og arkæologi. Men det blev de levende mennesker og deres vidt forskellige kulturer, som blev mit livs store interesseMin morfar og mormor havde mange grønlandske venner efter år i Grønland, og det var nok mødet med disse vidunderlige inuitter, som vakte denne interesse.

Da jeg var 17 år, blev jeg klar over, at jeg ville være antropolog. Jeg var til et foredrag med min far på Nationalmuseet. Det handlede om Afghanistan og bagefter overværede jeg for første gang en videnskabelig diskussion mellem forskerne. Det blev skelsættende for mig, og på vejen hjem fortalte jeg henrykt min far, at nu vidste jeg endelig, at jeg ville være antropolog.

Det blev de levende mennesker og deres vidt forskellige kulturer, som blev mit livs store interesse.
Ida Nicolaisen

Studiet krævede dengang, at man bestod filosofikum samt bifag i arkæologi og geografi, før man rigtig kunne starte på den videnskabelige uddannelse til magister. Den foregik på Etnografisk Samling på museet. Her gik jeg til forelæsning hos den unge Johannes Nicolaisen, som var den første magister og siden den første professor i faget. Det var spændende, for han gennemgik de nyeste teorier og var selv lige kommet hjem fra feltforskning blandt nomader i Sahara. 

Vi blev hurtigt et par – også privat. Det havde store fordele, men krævede balanceevne i det lille fagmiljø. Det betød blandt andet, at jeg aldrig hverken søgte bevillinger i forskningsråd, hvor han sad, eller stillinger på Institut for Antropologi - og at jeg selv sparede sammen til at tage med ham i felten.

På rejse blandt verdens nomader

På sin vis havde jeg en vanskelig studietid. Jeg var den eneste studerende på faget i 1958. Og der var ingen, som begyndte året før eller året efter. Det gjorde det ensomt at læse. Privilegiet var, at Johannes inviterede mange af de førende antropologer til landet, og efter deres forelæsninger fortsatte diskussionerne hos os i Kartoffelrækkerne.

Jeg var ikke mere end 23 år, da vi for første gang drog af sted på feltarbejde. Det var i Vestafrika, og målet var at opspore og studere jægerfolket Haddad i Chad, fordi der næsten ikke var viden om jægerfolk i regionen. Ingen troede rigtigt på, at der her fandtes jægerfolk, men vi fik kontakt med en pensioneret fransk oberst, Jean Chapelle, som havde mødt Haddad nordøst for Chad-søen, hvor de levede sammen med nomadefolket Kreda.

Vi rejste længe rundt på vores kameler uden held, sov under åben himmel, og forplejningen var ris og gamle dåser med corn-beef købt på et lokalt marked.
Ida Nicolaisen

Det blev en eventyrlig, men skrap tur. Vi rejste længe rundt på vores kameler uden held, sov under åben himmel, og forplejningen var ris og gamle dåser med corn-beef købt på et lokalt marked. Det var, hvad der var at finde. Vand fik vi fra vandpytter, som vi delte med køerne og de vilde dyr. 

Da vi endelig fandt Haddad, blev det klart, at de bestod af to grupper: én som nu var fastboende, og hvor mænd jagede forklædt som den store næsehornsfugl med bue og forgiftede pile; og én der var omvandrende og primært levede af antiloper, som blev fanget i kæmpe net på storstilede fællesjagter, eller af gazeller, harer og perlehøns, som blev fanget med net af kun en enkelt eller få personer.

Artiklen overflødiggjorde i store træk mit arbejde, og det tog pippet fra mig i lang tid.
Ida Nicolaisen

Rejsen fik en lidt dramatisk ende, da der udbrød revolution i landet. Desværre betød det for os, at det blev umuligt at vende tilbage for mere dybtgående studier, som vi ellers havde planlagt. Det lykkedes mig dog at få en stor samling etnografiske genstande sendt til Moesgaard Museum, efter jeg havde givet lokalmuseet dem, som de ønskede.

Jeg var på det tidspunkt i gang med at skrive min magisterkonferens om kvinder, som organiserede sig i hemmelige selskaber på tværs af stammer og landegrænser i Sierra Leone og Liberia, og som både stod for handel og havde politisk indflydelse. Det var kanonspændende, fordi der ikke var en samlet beskrivelse af disse selskaber og deres rolle i samfundet. 

Så jeg kastede mig over arbejdet, selvom det var besværligt. Der var jo ikke computere dengang, og det tog mig endeløs tid på Det Kongelige Bibliotek at finde frem til tidsskrifter og bøger med information og få dem hjem fra udlandet. Men kravet var, at alt skulle eftersøges og på alle sprog, så jeg kæmpede med spansk og hollandsk foruden engelsk, fransk og tysk.

Mit valg af emne var imidlertid skæbnesvangert tæt på at sætte en stopper for min fremtid som antropolog. Efter et par års arbejde udkom der nemlig en større artikel af professor John Little om ’mit’ emne. Artiklen overflødiggjorde i store træk mit arbejde, og det tog pippet fra mig i lang tid. I bund og grund havde jeg opgivet at blive antropolog på dette tidspunkt.

Min redning kom i 1965 i form af et tilbud om at blive undervisningsassistent på et nyoprettet fag kaldet kultursociologi på Københavns Universitet. Interessen for dette tværfaglige studium eksploderede i de efterfølgende år, og jeg kom i praksis til at stå for undervisning i social antropologi, herunder at tage de studerende til eksamen og bedømme de antropologisk orienterede konferencer. Det var i starten, før jeg selv havde afsluttet min konferens.

Foto: Ida Nicolaisen

Mødet med nomadefolkene og slaverne i Vestafrika endte med at blive bestemmende for mit liv som forsker
Ida Nicolaisen

I 1966 var jeg så igen blandt nomader med min mand, denne gang en tuareg-gruppe i Niger. Mens Johannes helligede sig sine interesser, indsamlede jeg musikoptagelser og etnografiske genstande til Moesgaard. Tuaregerne var et klasseopdelt samfund med adelige, vasaller og slaver. 

Jeg var berørt over at leve med slaver og blev så interesseret, at jeg skrev konferens om slaveri blandt vestafrikanske nomader. I den søgte jeg at forklare det forhold, at nogle nomadegrupper havde op til 40 procent slaver, andre slet ingen.

Mødet med nomadefolkene og slaverne i Vestafrika endte med at blive bestemmende for mit liv som forsker. Her spirede interessen for de betingelser og forestillinger, som skaber og fastholder mennesker i ulighed. Det var denne interesse, som siden førte mig til Punan Bah-folket i Borneos regnskov, hvor jeg har opholdt mig i perioder gennem de sidste 50 år. Jeg har lært deres sprog, så jeg kan høre, hvad de taler om - og ikke må nøjes med at stille spørgsmål. 

At kunne sproget er et grundvilkår for dybdegående forskning i en anden kultur. Jeg har studeret Punan Bah-folkets viden om naturen, deres animistiske forestillinger og forståelse af mennesket som både fysisk krop og hele syv sjæle samt deres blodofre og begravelses- og genbegravelsesritualer m.m. 

De femten bind står i dag som unikke vidnesbyrd om nomadiske livsformer, samfund og kulturer.
Ida Nicolaisen

Jeg har aldrig sluppet nomaderne hverken forskningsmæssigt eller i praksis. Danmark har en 130 år lang tradition for at studere nomadefolk fra Sahara i Vestafrika over Arabien, Iran og ind i Afghanistan og Mongoliet. I 1980’erne blev en væsentlig del af denne indsats afbrudt af politiske årsager. Det var tilfældet i Afghanistan, i Iran og - som min mand og jeg oplevede - i Chad. Andre steder forsvandt den nomadiske livsform aldeles, for eksempel i Qatar i forbindelse med produktion af olien.

I 1985 indsendte jeg sammen med antropologerne Klaus Ferdinand og Rolf Gilberg en ansøgning til Carlsbergfondet om støtte til bearbejdning og udgivelse af den enestående dokumentation af nomadiske livsformer, som var blevet indsamlet gennem årtier. 

Planen var et syvbinds-værk, men efter nogle år blev det klart, at vi sad med et langt større projekt end først planlagt. De syv bind var nemlig vokset til 15. Jeg blev udpeget som redaktør og herudover skrev jeg selv bind om Tuaregerne og om Haddad- og Kreda-folkene i Chad.

Efter mange faglige og redaktionelle udfordringer og ansættelse af flere kolleger udkom det sidste bind i 2016 - 25 år efter, at vi havde startet det. De femten bind står i dag som unikke vidnesbyrd om nomadiske livsformer, samfund og kulturer. De er af betydning ikke blot for den videre forskning og generelle forståelse af den rigdom af kulturer, der findes i verden, men også på grund af den uvurderlige betydning, værkerne har for de mennesker, de omhandler. 

"Jeg var ikke mere end 23 år, da vi for første gang drog af sted på feltarbejde", fortæller Månedens Forsker Ida Nicolaisen.

Takket være Ida Nicolaisens store indsats blev det 15-bind store illustrerede værk The Carlsberg Foundation's Nomad Research Project udgivet i 2016. Bogserien giver et enestående videnskabeligt funderet indblik i nomadekulturer i Asien, Mellemøsten og Afrika.

Nu er jeg så - 50 år senere - i gang med at skrive om slaveri igen, primært som det fandtes hos Punan Bah-folket. Det viste sig fra dag ét, at det var utrolig svært at studere deres slaveri. Det var nemlig blandt andet forbudt ved lov overhovedet at nævne ordet slave. Ikke desto mindre er det lykkedes mig gennem de mange år, jeg har levet blandt disse mennesker, og til juni tager jeg ud til dem igen – til min ”familie”, som de er blevet for mig. 

Jeg vil fortsat have fokus på ulighed og slaveri, for det spiller stadig en rolle. Eksempelvis når en gammel kone ytrer sin utilfredshed med barnebarnets kæreste ved at sige ”der er en duft”. Så ved jeg, at det betyder, at han nedstammer fra slaver.

Hierarkisering, social uretfærdighed og knægtelse af ytringsfriheden findes i alt for mange samfund. Det har jeg aldrig kunnet affinde mig med. Det er derfor ingen tilfældighed, at jeg samtidig med at være forsker har brugt en stor del af mit liv på at afhjælpe ulighed og forbedre vilkårene for de fattigste af de fattige, ikke mindst blandt oprindelige folk. Det har jeg blandt andet gjort som næstformand i DANIDAs styrelse og i FN’s Permanente Råd for Oprindelige folk.

Hierarkisering, social uretfærdighed og knægtelse af ytringsfriheden findes i alt for mange samfund. Det har jeg aldrig kunnet affinde mig med.
Ida Nicolaisen

I tilbageblik er jeg så taknemmelig for, at jeg kom til at arbejde med forskning, der blev til pionerstudier.Der er noget helt særligt over at være den første antropolog, der lever med et folk og får mulighed for at få indsigt i dets kultur og livsform, sådan som jeg har kunnet med Haddad i Chad og Punan Bah-folket på Borneo. Det er også et kæmpe ansvar. 

Desværre når jeg ikke i min levetid at få alt mit spændende materiale publiceret, herunder Punan Bah-folkets myter. Jeg vil håbe, at mange af de unge antropologer vil gribe chancen og i samarbejde med oprindelige folk få dokumenteret deres livsbetingelser, samfundsorden og kultur - og dermed få lagt brikker til en større forståelse af den utrolige sociale og kulturelle kompleksitet, som vi mennesker har skabt.

PODCAST

Seks årtier i selskab med verdens nomader Nomader har altid været omgærdet af mystik og mistro. Ikke bare har de været ugleset af stater, fordi man aldrig kunne vide, hvor de var - og derfor eksempelvis ikke kunne beskatte dem. De har også af fastboende folk været frygtede og oplevet som ukontrollerbare, fordi de ikke har været forankret i almindelige samfund. 82-årige Ida Nicolaisen, der er seniorforsker på Nordisk Institut for Asienstudier på Københavns Universitet, har igennem et langt liv studeret verdens nomader på tætteste hold – og gør det stadig. Til juni drager hun igen ud til det fastboende Punan Bah-folk på den indonesiske ø Borneo, som hun har studeret i de sidste 50 år. Hør Ida Nicolaisen fortælle om, hvordan nomader har levet gennem tiden, og hvordan de har det i dag. Vært er Nynne Bjerre Christensen.

00.00
00.00

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.