Ny bog bygger bro mellem vikingetid og middelalder

Dalbybogen er fra sidste tredjedel af 1000-årene og den ældste bevarede bog, som måske er skrevet i Danmark. Den menes at være set i Dalby i Skåne i senmiddelalderen. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Publiceret:

17.01.2024

Tags:

I årene 950 til 1200 undergik Danmark en lang række store omvæltninger. Bogen 'Fra Vikingetid til Valdemarstid – Danmark 950 - 1200', der for nylig udkom på Aarhus Universitetsforlag med støtte fra Carlsbergfondet, tegner et dybdegående portræt af en vigtig periode i dansk historie.

I årene 950 til 1200 fandt flere af Danmarkshistoriens vigtigste begivenheder sted. Kristendommen blev danskernes religion, kulturen blev langt mere europæisk, teknologiske revolutioner fandt sted, og et effektivt landbrug opstod.  

Denne dramatiske og dynamiske periode i Danmarks historie får nu nyt liv i bogen 'Fra Vikingetid til Valdemarstid – Danmark 950 - 1200'. Bag bogen står arkæolog og historiker Else Roesdahl, som over 21 indholdsmættede og smukt illustrerede kapitler indfører læseren i de store omvæltninger, landet undergik.

Blandt meget andet blev latinsk skrift og bøger introduceret. Landskaber og bebyggelser blev omkalfatret, riget blev dækket med kirker, og næsten alle nuværende byer blev grundlagt. Og Danmark blev igen politisk konsolideret efter at have været igennem regionale splittelser og trusler fra Det Tyske Rige.

”Det var også en periode, hvor der blev skabt fremragende dansk arkitektur, kunst og litteratur. Harald Blåtands ringborge og Jellingmonumenter blev rejst, og de er ligesom den mægtige grænsevold Dannevirke i dag på UNESCOs verdensarvsliste. Blandt periodens markante kunstværker kan også nævnes Saxos store Danmarkshistorie samt kalkmalerierne og den romanske stenskulptur”, siger Else Roesdahl.

Det var omkring år 965, at kristendommen blev Danmarks officielle religion. Her ses den høje kirke i Fjenneslev mellem Ringsted og Sorø, som er bygget af rå og kløvede kampesten cirka 1125-50. Foto: Else Roesdahl

I perioden 950 til 1200 blev der skabt fremragende dansk arkitektur, kunst og litteratur, og meget andet blev importeret, som bl.a. de fire øverste genstande på billedet. Alle genstande på billedet er fundet på Haraldsborg ved Roskilde. Borgen blev ødelagt i borgerkrigen ca. 1132. Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet

Dalbybogen er fra sidste tredjedel af 1000-årene og den ældste bevarede bog, som måske er skrevet i Danmark. Den menes at være set i Dalby i Skåne i senmiddelalderen. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Grunden til det Danmark, vi kender i dag

Bogen omfatter også Skåne og Sydslesvig, som hørte med til middelalderens Danmark, og den forbinder to normalt adskilte tidsperioder, nemlig sen vikingetid og ældre middelalder. Else Roesdahls langtidsperspektiv gør det muligt at afdække vigtige dynamikker i hele den lange periode, såsom økonomisk og teknologisk udvikling, baggrunden for kulturelle og politiske forhold samt problemer med og håndtering af rigets markante regionale forskelle. 

Bogen behandler ligeledes vikingetogter og vendertogter, samfunds- og ejendomsforhold, dagliglivet på land og i by, handel, militære forhold og indvandrende ekspertise.

”Netop indvandrere med særlig ekspertise var centrale for tidens store omstillinger og fornyelser. Det kunne være møntmestre, kunstnere, skriftkyndige, bisper og andre kirkefolk. Eller det kunne være bygmestre med forstand på sten og tegl. Man skal huske, at der før den tid kun fandtes tømrede bygninger i Danmark,” forklarer Else Roesdahl, der har studeret et væld af arkæologiske og skriftlige kilder samt gennemført feltstudier i både ind- og udland undervejs i arbejdet med bogen. Hun tilføjer:

”Perioden er fascinerende, fordi den på mange måder lagde grunden til det Danmark, vi kender i dag. Et Danmark med fast tilknytning til Vesteuropa, kristendom som statsreligion, møntbrug, mange byer, landsbyers placering i landskabet og de mange landsbykirker og deres ældste udsmykning.”

Nyt perspektiv på dagens Danmark

I kilderne har Else Roesdahl kunnet følge ambitiøse mænds indsats for at modernisere Danmark og deres magtkampe. Derfor omhandler bogen også danske identitetsproblemer i denne internationaliseringstid, ligesom udlændinges afgørende indsats i den store omstillingsproces til et moderne europæiseret rige behandles. Ligeledes berøres nationalistisk-danske reaktioner mod udlændinge, som ifølge Roesdahl minder om de reaktioner, vi ser i dag.

”På mange måder kan der trækkes linjer til nutiden, og bogen vil forhåbentlig udvide perspektivet på forskellige forhold i dagens Danmark,” siger Else Roesdahl.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.