Ny bog: Danmark spillede en større rolle for Estlands udvikling end hidtil antaget

Erich Leps: Drabet på de estiske ledere på Weissenstein slottet i 1343 (i dag Paide) under Folkeopstanden Sankt Jørgens Nat, 1932. Eesti Kunstimuuseum, Wikimedia Commons

Publiceret:

08.03.2023

Tags:

En ny bog med titlen Danish-Estonian relations in the Middle Ages belyser med nye øjne forholdet mellem Danmark og Estland i perioden fra cirka 1100 til 1550. Bogen er et resultat af et forskningsprojekt støttet af Carlsbergfondet og gennemført ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Igennem mange år er den danske erobring af det nordlige Estland og den efterfølgende besiddelse af landet blevet noget stedmoderligt behandlet i historieskrivningen. Det forsøger en ny bog Danish-Estonian relations in the Middle Ages udgivet i serien ’Studies from The Museum of National History’ nu at gøre op med.

Bogen, der er skrevet af ph.d. i historie Stefan Pajung og ph.d. i historie Mihkel Mäesalu, behandler en lang række historiske begivenheder, som har haft betydning for Danmarks og Estlands fælles historie. Det gælder blandt andet landenes forhold til de omkringliggende magter, kirkens rolle, kongens forhold til sine estiske undersåtter, det store estiske oprør i 1343, salget af Estland i 1346 og ikke mindst gentagne danske forsøg på i de efterfølgende århundreder at genvinde det tabte land.

”Den danske erobring af det nordlige Estland fandt sted i 1219. Den skete ikke som en pludselig indskydelse, men var velovervejet og en del af en længere udvikling, som havde været i gang i over 50 år,” forklarer bogens ene forfatter, Stefan Pajung, der er tilknyttet Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Behov for nye fortolkninger af Danmarks rolle 

I bogen forsøger forfatterne overordnet at nuancere den eksisterende opfattelse af den fælles dansk-estiske historie. At der har været behov for det, skyldes ikke mindst, at historikere i mange år har godtaget de fortolkninger, som nationalistiske tysksindede forskere i 1800-tallet fremførte. 

Disse har blandt andet indebåret en opfattelse af, at danskerne reelt ikke spillede nogen rolle for området i årene efter erobringen, og at Estland først blomstrede op, da Den Tyske Orden overtog landet efter 1346.

”Vi har i vores bog søgt at rykke lidt ved disse fortolkninger. For vi finder tydelig dokumentation for, at den danske konge, hans statholdere og hans biskopper var fuldgyldige og respekterede medspillere i regionen. Både når det gjaldt om at fastholde Estland i den kristne kultursfære efter erobringen fra 1219 og frem til 1346, men også i forhold til at begrænse truslen fra både de hedenske folkeslag i området og de russiske fyrster mod øst til et minimum. Dette skete enten gennem diplomati eller med våbenmagt,” siger Stefan Pajung. Han tilføjer:

”Den danske administration af Dansk Estland var veludviklet, og man udbyggede byer og klostre i den danske periode mellem 1219 til 1346. Man stod i levende kontakt med den danske kongemagt og udviklingen i hjemlandet, men den danske konges statholdere og vasaller formåede efterhånden at klare mindre problemer og uoverensstemmelser på egen hånd. Kun når man ville have større ændringer gennemført eller alvorlige problemer løst, henvendte man sig til den danske konge, der havde det sidste ord.”

Forside på bogen "Danish-Estonian Relations in the Middle Ages"

Valdemar Atterdag kræver løsepenge for frigivelsen af Visby 1361, maleri af Gustav Hellquist, 200 x 330 cm, 1882. Foto: Nationalmuseum, Stockholm

Erich Leps: Drabet på de estiske ledere på Weissenstein slottet i 1343 (i dag Paide) under Folkeopstanden Sankt Jørgens Nat, 1932. Eesti Kunstimuuseum, Wikimedia Commons

Estland solgt mere eller mindre under tvang

Den danske periode i Estland sluttede i 1346. I 1338 var den senere Valdemar Atterdag blevet anerkendt som dansk konge i Estland efter den såkaldte kongeløse tid i årene 1332 til 1340.

I 1346 blev Estland imidlertid solgt til Den Tyske Orden, der havde taget området i besiddelse efter et stort estisk oprør i 1343 og siden nægtede at opgive kontrollen. Valdemar Atterdag havde ikke haft ressourcerne til at gennemføre en generobring, da han først og fremmest var optaget af at genvinde kontrollen over kernelandet Danmark.

Salget til Den Tyske Orden kom samtidig i stand mere eller mindre under tvang. Valdemar Atterdag søgte siden på forskellig vis og uden held at få salget annulleret, men hans efterfølgere bevarede en interesse i Dansk Estland i flere århundreder og måtte først endelig give slip, da Svenskekrigene tvang danskerne til at fokusere på at forsvare selve Danmark i 1600-tallet.

Væk med spindelvævet

Danish-Estonian relations in the Middle Ages indeholder også et historiografisk kapitel, der giver læseren mulighed for at sætte sig ind i, hvordan tidlige tider har behandlet den dansk-estiske periode. Kapitlet giver blandt andet forklaringer på, hvorfor dansk historieskrivning har været så tøvende med at beskæftige sig med det danske herredømme over Estland.

”Når man beskæftiger sig med det dansk-estiske forhold i middelalderen, får man virkelig fornemmelsen af, hvor stor indflydelse senere tiders syn på og holdninger til fortiden har haft. Og hvordan disse påvirker og måske endda slører nutidens opfattelse af personer, begivenheder og komplekse sammenhænge. I vores forskningsprojekt har vi så at sige fået lov til at fjerne spindelvævet og se på emnet med nye øjne. Det har været meget privilegeret,” siger Stefan Pajung.

Særligt forskningsprojekt igangsat i lyset af 800-året for den danske erobring

Forskningsprojektet blev igangsat i forbindelse med 800-året for den danske erobring af det nordlige Estland. Projektet, der er blevet gennemført ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, har haft til formål at sætte en dansk og en estisk historiker til i fællesskab at belyse forholdet mellem de to lande i middelalderen og kaste nyt lys på forskellige aspekter af, hvordan de to lande påvirkede hinanden i den lange periode, hvor Danmark og Estland var tæt forbundne.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.