Ny bog om kærlighed og sårbarhed i en tid med Covid-19

Publiceret:

30.09.2021

Tags:

Med afsæt i dagligdagserfaringer fra nedlukningerne i marts 2020 til marts 2021 belyser ny bog, hvordan det at berøre og blive berørt må gentænkes i lyset af corona-pandemien. Bogen, der kan downloades gratis hos forlaget De Gruyter, reflekterer desuden over samarbejdets vilkår under nedlukningen og den heraf følgende isolation, som mange mennesker har oplevet.

Hvilke muligheder har kærlighed og omsorg haft for at udvikle sig, når byerne under Covid-19-pandemien var tomme, og vi kun kunne mødes digitalt? Hvordan har pandemien afsløret nye skrøbeligheder i vores forhold til naturen, teknologien, kulturelle fællesskaber og vores allernærmeste relationer? Og hvilke teknologiske, materielle og sociale afhængigheder har pandemien blotlagt?

Det er blot nogle af de spørgsmål, der er genstand for refleksion i en ny bog med titlen Touch in the Time of Corona. Reflections on Love, Care, and Vulnerability in the Pandemic. Bogen er skrevet af lektor Henriette Steiner og lektor Kristin Veel og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet.

Bogen bringer viden i spil fra områderne kulturhistorie, kunst, byforskning og digitale medier. Gennem diskussioner af de nye rumlige og sociale former, som er opstået i kølvandet af Covid-19-pandemien, undersøger forfatterne de nye måder, hvorpå pandemiens krav om afstand og isolation alligevel muliggør berøring mellem mennesker.

Berøring og afstand mellem mennesker i lyset af pandemien

Konkret behandles det, hvordan det at berøre og blive berørt må tænkes på ny i lyset af pandemien. Desuden reflekteres der over samarbejdets vilkår under nedlukningen og isolationen.

Forfatterne tager udgangspunkt i deres egne dagligdagserfaringer under corona-nedlukningerne. Disse erfaringer bruges som afsæt for en række analyser og teoretiske refleksioner, der trækker på aktuel forskning om digitale teknologier, byer og arkitektur.

For eksempel undersøges vores brug af dating-apps og smittestop-apps, som på forskellig vis medierer henholdsvis behovet eller angsten for fysisk kontakt. Bogen undersøger desuden, hvordan mundbind og testcentrenes hvide telte ændrer menneskers færden i byerne, samt hvordan følelsen af at være fanget i sit eget land og hjem har forskellige konsekvenser for forskellige mennesker.

Bogen udforsker således nyopståede former for intimitet og afstand og bidrager til en samfundsmæssig bearbejdning af pandemien. Forfatterne ønsker med bogen at være med til at sikre, at vi ikke ryster pandemien af os som en ubehagelig parentes, men tager dens erfaringer med os og forholder os til, hvordan pandemien har forandret os, og hvad det er for en verden, vi ønsker os efter pandemien.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.