Nyt Nature-studie: Uvaccinerede udskammes i hele verden

Publiceret:

08.12.2022

Tags:

Ny forskning fra HOPE-projektet viser, at mennesker, der ikke er vaccineret mod coronavirus, møder lige så mange fordomme og diskriminerende holdninger som indvandrere og stofmisbrugere. Forskningen, der netop er publiceret i tidsskriftet Nature, viser også, at vaccinerede er klar til at begrænse de uvaccineredes ytringsfrihed og andre fundamentale rettigheder.

Overalt på jorden hersker der fordomme og diskriminerende holdninger til personer, som ikke er vaccineret mod Covid-19. Det viser et globalt studie fra HOPE-projektet støttet af Carlsbergfondet, som netop er udgivet i tidsskriftet Nature med titlen ”Discriminatory Attitudes Against the Unvaccinated During a Global Pandemic”.

Studiet, der bygger på eksperimenter indlejret i en række spørgeskemaundersøgelser i 21 lande, viser overordnet, at fordomme mod uvaccinerede i mange tilfælde er mere udtalte end fordomme mod indvandrere, stofmisbrugere og personer, der har været i fængsel.

Mange vaccinerede vil nødigt have deres nærmeste til at gifte sig med en uvaccineret. De er desuden tilbøjelige til at mene, at uvaccinerede er både inkompetente og utroværdige, og de bryder sig generelt ikke særligt godt om dem.

Omvendt finder forskerne så godt som ingen diskriminerende holdninger hos de uvaccinerede rettet mod de vaccinerede. Konflikten mellem dem, der er vaccineret mod Covid-19, og dem, som ikke er, er således en ny kløft, der truer sammenhængskraften i samfundet. Og det ser ifølge forskerne ud til at være de vaccinerede, der øger afstanden.

Fordommene har en menneskelig forklaring

Årsagen til de diskriminerende holdninger ser ifølge forskerne ud til at være, at de vaccinerede oplever de uvaccinerede som snyltere. Stor vaccinetilslutning har ifølge myndighederne været afgørende for at bekæmpe pandemien. Og når nogle bidrager til at øge vaccinationstilslutningen, mens andre ikke gør, vækker det negative følelser.

”De vaccinerede reagerer på ganske naturlig vis mod, hvad de oplever som snylteri på et kollektivt gode. Det er en velkendt psykologisk mekanisme og altså en helt almindelig menneskelig reaktion. Ikke desto mindre kan det have alvorlige samfundsmæssige konsekvenser,” siger professor Michael Bang Petersen, der leder HOPE-projektet, som studiet udspringer af.

”På den korte bane kan det komplicere corona-håndteringen, fordi det fører til mistillid, og vi ved, at mistillid står i vejen for, at flere lader sig vaccinere. På den lange bane kan det betyde, at mange samfund vil stå tilbage mere splittede og polariserede, end de var før pandemien,” siger Michael Bang Petersen.

Fundamentale rettigheder kan være i fare

Et delstudie, som forskerne kun har udført i USA, viser endvidere, at vaccinerede ikke alene har fordomme, men også mener, at uvaccinerede bør fratages fundamentale rettigheder. For eksempel bør de ikke have lov til at flytte ind i nabolaget eller ytre deres politiske holdninger på sociale medier uden frygt for censur.

”Det er sandsynligt, at vi ville finde tilsvarende holdninger i andre lande, fordi fordommene og antipatien findes på tværs af kontinenter og kulturer,” siger Michael Bang Petersen.

Mange steder er lav vaccinetilslutning fortsat en udfordring i pandemihåndteringen, men forskerne advarer myndigheder og politikere mod at bruge fordømmende retorik i deres forsøg på at få flere til at lade sig vaccinere. En strategi, der ellers er blevet brugt i en række lande. Blandt andet i Frankrig, hvor præsident Emmanuel Macron har sagt om vaccineskeptikere, at han ville ”pisse dem af” i en grad, så de alligevel ville lade sig vaccinere.

”Moralsk fordømmelse kan gøre kløfterne større og øge den følelse af eksklusion, som har fået mange til at afvise vaccination i første omgang. Vores tidligere forskning har vist, at transparent kommunikation om sikkerhed og effektivitet af vacciner er en bedre strategi til at øge vaccinetilslutningen i det lange løb,” siger Michael Bang Petersen.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.