Offentlige børnehjem i England lever bedre op til krav end private

Publiceret:

04.10.2022

Tags:

Inden for de seneste 10 år er andelen af private børnehjem i England eksploderet. Men er de private børnehjem bedre end de offentlige børnehjemstilbud? Nej tværtimod, konkluderer forskeren bag en statistisk analyse på området, postdoc Anders Bach-Mortensen. Han argumenterer for, at den viden også er relevant uden for England, hvor tendensen til udlicitering af offentlige tilbud er i vækst.

En statistisk analyse af tusindvis af tilsynsrapporter omhandlende børnehjem i England viser, at de private børnehjem generelt er dårligere end kommunale og almennyttige tilbud. Det viser sig blandt andet ved, at de private børnehjem overtræder flere forordninger og modtager flere henstillinger end andre institutionstyper. Da flere lande, herunder Danmark, er begyndt at udlicitere en større del af de sociale tilbud, kan studiets resultater også være relevante i en dansk sammenhæng.

Bag studiet, der er publiceret under overskriften 'Outsourcing and children's social care: A longitudinal analysis of inspection outcomes among English children's homes and local authorities' i tidsskriftet Social Science and Medicine, står postdoc, ph.d. Anders Bach-Mortensen. Med støtte fra Carlsbergfondet opholder han sige lige nu på Department of Social Policy and Intervention på University of Oxford, hvor han forsker i sociale tilbud.

Gennemgang af 13.000 tilsynsrapporter

Sammen med to kolleger har Anders Bach-Mortensen konkret gransket mere end 13.000 tilsynsrapporter om børnehjem i England over en periode på syv år fra 2014 til 2021.

”Vi kan se, at private børnehjem i gennemsnit konsekvent får dårligere bedømmelser end offentlige institutioner på alle kvalitets- og inspektionsområder evalueret af den uafhængige engelske tilsynsmyndighed for sociale ydelser på børneområdet,” siger Anders Bach-Mortensen. Han tilføjer:

”Private børnehjem overtræder konkret flere forordninger og modtager flere henstillinger end andre institutionstyper. Samtidig kan vi se, at kommuner, som udliciterer mere, i gennemsnit får dårligere bedømmelser end kommuner, som udliciterer færre af deres sociale ydelser på børneområdet.”

Resultaterne er ifølge Anders Bach-Mortensen interessante, fordi de fleste tilbud i denne sektor er udliciteret til private. Faktisk er mere end 80 procent af alle børnehjem i England på private hænder.

Omfattende datasæt udarbejdet

For at kunne analysere konsekvenserne af udviklingen på børnehjemsområdet har forskerne udarbejdet et omfattende datasæt baseret på samtlige tilsynsrapporter. Det har blandt andet indebåret, at de adskillige datakilder fra ministerier, den uafhængige engelske tilsynsmyndighed for sociale ydelser på børneområdet samt kontoret for nationalstatistik har skullet harmoniseres.

Udviklingen hen imod en højere grad af udlicitering af sociale tilbud for voksne og børn ses i et stigende antal lande – og i en vis udstrækning også i Danmark. Der er dog meget lidt forskning og viden om effekten af udlicitering i dansk sammenhæng på det børnesociale område.

”Udlicitering sker ofte ud fra en formodning om, at det indebærer bedre valgmuligheder for brugerne samt mindre bureaukrati og højere kvalitet. Forskningen på området kan dog sjældent underbygge disse formodede resultater, ligesom vi heller ikke har kunnet,” siger Anders Bach-Mortensen.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.