Bevillingstyper

Læs om vores forskellige bevillingstyper.

Publiceret:

01.05.2024

Carlsbergfondets fundats er bestemmende og retningsgivende for fondets samlede filantropiske virke. Det vil sige, at alle vores bevillinger sker til fremme af de formål, som fundatsen anfører.

I Carlsbergfondet opererer vi med tre forskellige typer af bevillinger.

Bevillinger i åben konkurrence

Størstedelen af Carlsbergfondets bevillinger sker på baggrund af ansøgninger indsendt i forbindelse med vores åbne opslag. Disse opslag henvender sig primært til de danske forskningsmiljøer.

Virkemidlerne, som er anført i opslagene, retter sig mod fri grundforskning ud fra vores overbevisning om, at de bedste og mest relevante forskningsideer kommer fra forskerne selv. På baggrund af åbne opslag giver vi også støtte til forskningsinfrastruktur og forskningsformidling.

Bevillinger på baggrund af Carlsbergfondets opslag søges i åben konkurrence.

Strategiske bevillinger

Carlsbergfondet yder enkeltstående eller tilbagevendende bevillinger til projekter og indsatser, der har særlig interesse for fondet, og som matcher fondets fokusområder.

Strategiske bevillinger tematiseres af fondets bestyrelse, eller de udspringer af forudgående dialog med andre offentlige eller private institutioner, herunder andre forskningsstøttende fonde. Strategiske bevillinger udmøntes på baggrund af ansøgning og realiseres af bevillingshaver i dialog eller partnerskab med Carlsbergfondet.

Eksempler på strategiske bevillinger:

Øvrige fundatsbestemte bevillinger

I overensstemmelse med Carlsbergfondets fundats tildeler vi midler til vores øvrige formål: Carlsberg Laboratorium, Tuborgfondet og Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum. I forhold til Carlsberg Laboratorium og Tuborgfondet udmøntes midlerne på baggrund af en i fundatsen fastlagt procentandel af vores samlede bevillinger, mens museet tildeles midler i henhold til budget.

Derudover forudsætter fundatsen, at vi støtter drift og udvikling af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, hvilket sker gennem en årlig rammebevilling.

Aktivitets- bevillinger

Udover Carlsbergfondets ordinære virkemidler støtter fondet en række aktiviteter målrettet forskere. For eksempel forskningslederkurser, faglige netværksarrangementer for fondets bevillingshavere og afholdelse af videnskabelige konferencer på Carlsberg Akademi. Disse aktiviteter koordineres eller arrangeres af fondet.