Om Carlsberg Mindelegat

Carlsberg Mindelegat fremmer oplysning, almen dannelse og den generelle interesse for videnskab og forskning ved at støtte forskeres formidling af egen forskning til ikke-videnskabelige målgrupper.

Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen – i daglig tale Carlsberg Mindelegat – blev stiftet af Carlsbergfondet den 1. oktober 1938 på 50-års dagen for J.C. Jacobsens overdragelse af Carlsberg bryggeri til fondet.

Carlsberg Mindelegat støtter fra 2023 projekter, der bidrager til at formidle og fremme forståelsen for grundvidenskaben og dens betydning i samfundet. Gennem halvårlige opslag kan mindelegatet søges af forskere, der ønsker at formidle egen forskning. Målgruppen for formidlingsprojekterne er den brede befolkning, fra børn og unge i folkeskole og opefter.

Carlsberg Mindelegat administreres af Carlsbergfondet. Bestyrelsen for mindelegatet består af medlemmerne af Carlsbergfondets bestyrelse samt et medlem af Videnskabernes Selskab, udvalgt af selskabets præsident. Bestyrelsen vurderer ansøgninger på baggrund af indstillinger fra et bedømmelsesudvalg.

Læs den seneste Årsrapport for Carlsberg Mindelegat (PDF)

Læs ansøgningsvejledning til Carlsberg Mindelegat

Se formidlingsprojekter, der modtog støtte ifm. uddeling efterår 2023