Til oversigt

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg afspejler Carlsbergs grundlægger, J.C. Jacobsens, passionerede interesse for historie: Efter en voldsom brand i 1859 blev store dele af Christian den 4.s oprindelige renæssanceslot fra 1600-tallet ødelagt, og det store genopbygningsarbejde blev efterfølgende finansieret gennem landsindsamlinger og donationer fra private. J.C. Jacobsen spillede en afgørende rolle for slottets genrejsning og nyindretning. Han foreslog i 1877 at gøre slottet til hjemsted for et nationalhistorisk museum. Både kongehuset og rigsdagen blev overbevist om hans plan.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg - danmarkshistorie med internationalt udsyn

Gennem historiske malerier, portrætter, møbler og kunstindustri fortæller Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg indlevende 500 års danmarkshistorie. Fortællingen om Danmark bliver samtidig til en fortælling om hele verden, når museet viser skiftende særudstillinger udviklet med internationale samarbejdspartnere. Carlsbergfondet har drevet Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg siden 1878.

I udveksling med hele verden

Carlsbergbryggerens idé var at vise, hvordan også den danske historie havde haft ”sin andel i menneskehedens almindelige udvikling”, som han selv beskrev museets formål. 

Zar Alexander III, Zarina Maria Feodorovna (tidligere Prinsesse Dagmar af Danmark) og deres søn, Storhertug Michael, malet af Laurits Tuxen i 1884.

J.C. Jacobsens klare ønske var, at Det Nationalhistoriske Museum skulle styrke det danske folks identitet og selvværd oven på krigsnederlaget og tabet af Sønderjylland i 1864. Han var patriot og følte samhørighed med det land, han var født i, og hvor hans bryggeri fik plads til at udvikle sig. 

Men J.C. Jacobsen havde også udblik til verden omkring Danmark. Samarbejde, inspiration og udveksling på tværs af landegrænser var nogle af de ledetråde, han byggede Carlsbergbryggeriet med og skabte Carlsbergfondet på. 

De værdier præger Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg den dag i dag.Til oversigt