Carlsberg Akademi føres tilbage til sit oprindelige udtryk

Foto: Karina Tengberg

Publiceret:

26.03.2021

Brygger J.C. Jacobsens overdådige privatbolig fra midten af 1800-tallet restaureres og føres nu tilbage til sit oprindelige udtryk. En stor opgave for holdet af arkitekter, konservatorer, stukkatører og håndværkere, som siden august 2019 har arbejdet på at reetablere J.C. Jacobsens innovative og skarpe æstetik inspireret af antikken og bryggerens rejser rundt i Europa.

Siden opførelsen som privat villa i 1854 har brygger J.C. Jacobsens bolig fungeret først som bryggerfamiliens hjem og senere som æresbolig og akademi. Bryggeren testamenterede sit bryggeri til videnskaben, og fra 1914 har bryggerboligen huset videnskabelige fyrtårne som Niels Bohr og den danske astrofysiker Bengt Strømgren. Forskellige stilistiske præferencer og årenes gang har sløret bygningens oprindelige æstetiske udtryk. 

Særligt lavede Niels Bohr en del ændringer i bryggerens ’vilde’ æstetik i sin tid i huset fra 1931 til 1962. Boligen har siden 1995 fungeret som Carlsberg Akademi og dannet rammen om videnskabelige symposier og konferencer. I sommeren 2019 startede det omfattende restaureringsarbejde med at føre Akademiet tilbage til sin oprindelse. 

Video

Pompejisalen fra 1878 under restaurering

Bag restaureringen står tegnestuen Elgaard Architecture, som specialiserer sig i kulturarv og historiske bygninger. Arkitekt og indehaver Peder Elgaard udtaler:

 ”Arkitekt- og restaureringsfagligt er det særlige ved projektet, at det har alle grader af intervention. I det ene hjørne har vi klassisk malerikonservering, og i det andet har vi et nyt haveanlæg, produktionskøkken osv. Så vi har hele paletten af forskellige grader af indgreb, ændringer, tilføjelser og restaureringer.”

Carlsbergfondets formand, professor Flemming Besenbacher, udtaler: 

”Jeg glæder mig meget til, at Carlsberg Akademi igen kan åbne dørene og fremstå, som det gjorde på J.C. Jacobsens tid. Med det igangværende ambitiøse restaureringsarbejde ønsker vi med respekt for historien at føre bryggerens gamle villa tilbage til sit udgangspunkt og skabe flotte og autentiske rammer for symposier og konferencer, som er i tråd med arven fra J.C. Jacobsen og hans lidenskab for videnskab, kunst og arkitektur.”

Restaurering efter bryggerens idéer

Ud over akademiets italiensk-klassicistiske hovedbygning rummer villaen også Vinterhaven og Pompejisalen samt en udendørs terrasse og et storslået haveanlæg. Et komplekst og sammensat område skabt efter J.C. Jacobsens idéer. Bryggerens innovative stil inspireret af antikken har ført til et omfattende, men spændende og opdagelsesrigt restaureringsarbejde. 

Pompejisalen er også under restaurering. Tagets ca. 2100 ruder er nummereret og nænsomt afmonteret, for at stålkonstruktionen kan afrenses. Foto: Karina Tengberg

Med en målsætning om at føre akademiet tilbage til bryggerens oprindelige idé med stedet tilstræber restaureringsarbejdet at opnå så mange genopretninger som muligt. En stor opgave for gruppen af 34 højtspecialiserede fagentrepriser.

”Vi kan genskabe næsten alt. Vi har tilstrækkelige vidnesbyrd til, at vi godt kan skabe helhederne. Fysisk mangler der nogle ting, men der er nok til, at vi kan rekonstruere med et ret sikkert forlæg”, fortæller Peder Elgaard.

Under forundersøgelserne af akademiet dukkede interessante farvearkæologiske fund op såsom vægge med marmoreringer, døre med ådringer og skjulte skifervægge. I tæt dialog med restaureringsmalere, konservatorer og stukkatører genskabes vægdekorationer, stuklofter og døres egetræsådringer med traditionelle materialer og teknikker efter J.C. Jacobsens idéer med interiøret.

Et topmoderne konferencerum

Foruden interiørets tilbageførelse til J.C. Jacobsens tid foretages der også større logistiske og byggetekniske forbedringer for at sikre bevaringen af huset på længere sigt. Blandt andet implementeres nye terrændæk samt nyt tag og drænprojekt. Desuden foretages diskret tilpassede forbedringer for Carlsberg Akademis indeklima og energiforbrug.

Flemming Besenbacher siger: 

”Ikke nok med, at rammerne for akademiets fremtidige aktiviteter vil fremstå endnu flottere og mere autentiske. Akademiet vil nu også rumme opdaterede faciliteter, der fremtidssikrer bygningen og holder den modstandsdygtig i mange år frem.”

Bredtfavnende bog om bryggerfamilien og Carlsberg Akademi

I forlængelse af restaureringen udkommer en omfattende ny bog om Carlsberg Akademi. Værket vil belyse akademiets historie, arkitektur, udsmykninger og restaurering samt fortælle historien om bryggerfamilien og dens store passion for videnskab, forskning, kunst og kultur. Bogen udkommer i januar 2022.

Ambitionen er, at de nye funktionskrav ikke bryder med oplevelsen af husets autenticitet og atmosfære, som i modsætning til de logiske og tekniske opgraderinger vil have fået et markant synligt løft efter endt restaurering.

”Den restaurering, der bliver gennemført nu, øger simpelthen graden af præcision og tydelighed med et lag af detaljer, som gør, at man bare bliver endnu mere betaget, når man kommer på besøg. Restaureringsprojektet forstærker fortællingen om brygger Jacobsens ambitioner for huset og kobler Carlsberg Akademis nutidige funktion tættere til stedets kulturhistorie”, siger arkitekt Peder Elgaard.

Efter planen vil restaureringen af Carlsberg Akademi være færdig i oktober 2021, hvorefter dørene til J.C. Jacobsens bolig igen vil åbne. Ud over at danne rammen for videnskabelige konferencer, symposier og lignende aktiviteter vil Akademiet i perioder være åbent for rundvisninger for offentligheden.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.